Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Dr. sc. Ivica Pažin: Zbornik ‘Novi direktorij za katehezu…’ prvi analizira ‘Direktorij za katehezu’, veliki dokument opće Crkve

Na predstavljanju Zbornika „Novi direktorij za katehezu. Izazov katehezi i pastoralu danas“ u ponedjeljak, 5. lipnja u dvorani sjemeništa ‘Zmajević’ u Zadru govorio je prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK i profesor na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta u Osijeku.


Sadržaji toga Zbornika temelje se na Direktoriju za katehezu, „trećem u nizu velikih katehetskih dokumenata opće Crkve, objavljenom u izdanju Papinskog vijeća za promociju nove evangelizacije u Vatikanu, 2020. godine“, rekao je dr. Pažin. Direktorij za katehezu nastao je na misli pape Franje, objavljenima u njegovoj prvoj, programatskoj apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium – Radost Evanđelja. „Time je Zbornik vjerni sljedbenik Papine želje za traženjem novog lica Crkve koja će nastajati obnovljenim apostolskim i evangelizacijskim žarom svih vjernika“, rekao je dr. Pažin, istaknuvši da Zbornik predstavlja ‘pionirski rad’ ljudi „koji krče još nepostojeće putove konkretnih razmišljanja o Direktoriju“ te kao Direktorij sadrži više od samo crkvenih sadržaja.

U Zborniku su znanstveni i stručni članci različitih autora, podijeljeni u tri poglavlja, pisani na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. Svi članci prvi put pristupaju analizi Direktorija za katehezu. Stoga je taj Zbornik od iznimnog značenja za hrvatsko jezično područje, ali i za područja u europskom smislu, rekao je dr. Pažin.

„Članci iz različitih perspektiva otkrivaju bogatstvo Direktorija za katehezu, primjenjuju njegove teološko-pastoralne i evangelizacijske misli na konkretna područja katehetskog rada Crkve. Time pridonose novoj slici teologije i pojedinih znanstvenih disciplina unutar teologije“, istaknuo je dr. Pažin.

Zbornik, kao i temeljni dokument, Direktorij, predstavlja „prvorazrednu literaturu suvremenog teološkog promišljanja i može biti povod daljnjim razlaganjima u znanstvenim i stručnim djelima“, rekao je dr. Pažin.

Naslovnici članaka posvećenih „odraslima kao prvotnim naslovnicima kateheze i nove evangelizacije su svi koji imaju veze s odgojem u vjeri općenito, ali i sa suvremenim pedagoškim, komunikološkim, psihološkim smjernicama konkretno. Zbornik kao čitatelje obuhvaća sve pastoralne i katehetske djelatnike među kojima nema hijerarhijske podijeljenosti u smislu tko bi bio za nešto više ili manje odgovoran“, istaknuo je dr. Pažin.

Naslovnici Zbornika su teolozi, katehete i vjeroučitelji, đakoni, svećenici i biskupi. Ipak, posljednji i prvi naslovnici svakog katehetskog djelovanja Crkve su djeca i mladi, poručio je dr. Pažin, rekavši da Direktorij i Zbornik nastoje „promovirati novu viziju teologije Crkve u kojoj, kao zajednici vjernika, svi nose i dijele odgovornost za živu Božju Riječ.“

Neki članci obrađuju područja „važna za sveukupni rast vjere u Crkvi: duhovnost kateheze, umreženost liturgije i kateheze, ulogu mjesne Crkve u katehezi, katehezu i novu evangelizaciju, psihološke aspekte odgoja u vjeri“, rekao je dr. Pažin, potaknuvši da se misli Direktorija, odnosno spoznaje Zbornika, provode u praktičnom životu Crkve.

Dr. Pažin istaknuo je i društveni interes Zbornika kojemu je cilj „traženje mogućnosti kako Evanđelje, poruku Kraljevstva Božjeg, koja nije samo ‘stvar teologije’, nego je duboko humanističke naravi, inkulturirati u konkretno društvo i u konkretan i stvaran život čovjeka.“ Direktorij i Zbornik polaze od pretpostavke da „svijet i Crkva nisu odijeljene stvarnosti nego se prožimaju te jedno drugome mogu pomoći u ostvarenju boljeg i kvalitetnijeg životnog odnosa u političkom, kulturološkom i drugom načinu života“, poručio je predavač. Stoga Zbornik predstavlja doprinos i za „propitivanje vrijednosti unutar društva, naglašavanje uloge kršćanske vjere i Katoličke Crkve te njenog doprinosa za što bolji i kvalitetniji (su)život“, poručio je dr. Pažin.

Vrijednost članaka je i „u analizi konkretnih kulturoloških obilježja našeg podneblja, europskog i šireg svjetskog područja, u kojemu dolazi do izražaja stalno traženje dijaloga za napredovanje čovječanstva.“ Neki članci tematiziraju odnos društva i Crkve prema bioetičkim pitanjima, medijima i digitalnoj kulturi te različitim zbivanjima, poput feminizma. Sadržaji Zbornika „traže i nude moguća rješenja, a odnose se na zadaće Crkve i na otvoreniji pristup društva“, naglasio je dr. Pažin. U mnogim člancima je „poziv na nužni dijalog teologije s drugim znanostima te pojedinih područja teologije, kao što je religijska pedagogija i katehetika s drugim društveno-humanističkim znanstvenim disciplinama“, rekao je predstojnik NKU-a.

Zbornik je posvećen odgoju u vjeri te otvara mogućnosti korelativnom pristupu religijske pedagogije i odgojnih znanosti. Članci o temama psihologije u kontekstu katehetskog rada, uporabi medija u evangelizaciji i otkrivanju umjetnosti kao izvora kateheze Crkve otvaraju mogući dijalog na različitim razinama, poručio je dr. Pažin.

Zbornik je djelo urednika različitog jezičnog podneblja, doc. dr. s. Marijane Mohorić i prof. dr. sc. Maria Oscara Llanosa, no vođen prema međunarodnim standardima prilagođen je hrvatskom jeziku i govoru. Premda su autori Zbornika različitog jezičnog, teološkog i kulturološkog porijekla, ujednačeni metodološki pristup sadržaju Zbornika predstavlja jedinstvenu cjelinu raznovrsnih ideja, rekao je dr. Pažin. To pomaže jednostavnije, analitički usmjerenije razumijevanje sadržaja.

Zbornik ima posebno mjesto u pedagoškoj, teološkoj i katehetskoj literaturi i metaforički predstavlja ono „što kateheza jest: glasnik Radosne i dobre vijesti.“ Predavač je preporučio da se članci iz Zbornika razmatraju u daljnjim teološkim razmišljanjima Crkve i svih kojima je na srcu odgoj općenito, i vjerski odgoj posebno. Dr. Pažin vidi Zbornik i kao „izvor refleksija onih koji će posegnuti za Direktorijem i sveukupnom teološkom i pedagoškom literaturom“ te „ima znanstvenu, teološko-evangelizacijsku i opće društveno-humanističku literarnost“.

Izdavačima Zbornika, Sveučilištu u Zadru i Teološko-katehetskom odjelu djelatnom u sklopu Sveučilišta, potvrđuje „njihovo značenje u društvenom i kulturološkom smislu kroz prizmu potrebnog i uvažavajućeg dijaloga različitih institucija, znanstvenih disciplina i njihove brige oko odgoja i obrazovanja čovjeka u integrativnom, holističkom smislu“, rekao je dr. Pažin.

Zbornik je posvećen mons. Želimiru Puljiću, zadarskom nadbiskupu u miru koji je deset godina bio predsjednikom HBK. Odluka Sveučilišta u Zadru da objavi Zbornik u čast nadbiskupu Puljiću koji „za sobom ima 75 plodnih godina života“ nadilazi personaliziranu posvetu i predstavlja „zahvalu za ono što nadilazi život; a to je potpuna posvećenost naviještanju Riječi Božje“ mons. Puljića, rekao je predstojnik NKU-a.

Dr. Pažin pozdravio je nazočne u ime zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika HBK i đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, pod čijim okriljem djeluje Nacionalni katehetski ured, suizdavač Zbornika.

Post Tags
Share Post