Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Kardinal Parolin: Casaroli, čovjek dijaloga, dao je nadu Crkvama Istoka

Na misnom slavlju 9. lipnja povodom 25. obljetnice njegove smrti, državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin je podsjetio na dragocjenu diplomatsku službu kardinala koji je bio državni tajnik za vrijeme pontifikata Ivana Pavla II.: „Stalno pouzdanje u Boga učinilo je da se nikada nije povlačio pred poteškoćama“, izvještava Vatican News.


Nepokolebljiva vjera u providnost i sposobnost da se povjeri Bogu čak i u trenucima ekstremnih poteškoća omogućili su kardinalu Agostinu Casaroliju da bude izniman čovjek dijaloga, u povijesnom trenutku velikih geopolitičkih kontrapozicija i progona za Crkve u istočnoj Europi. Ističući te aspekte, kardinal državni tajnik Pietro Parolin podsjetio je na diplomatske i duhovne vrline jednog od svojih prethodnika, kardinala Agostina Casarolija, državnog tajnika od 1979. do 1990., u homiliji održanoj na misi slavljenoj u petak 9. lipnja u crkvi San Giovanni Battista u Castel San Giovanni. Povod je bila 25. obljetnica smrti nezaboravnog državnog tajnika u vrijeme pape svetog Ivana Pavla II.

Misa je slavljena u rodnom mjestu Agostina Casarolija, upravo u crkvi u kojoj je kao dijete primio početke vjere. Kardinal Parolin podsjetio je da je Casaroli tu, unatoč siromaštvu svoje obitelji, razvio snažnu i spokojnu vjeru, štoviše rekao je „da nada u pomoć Providnosti u njemu nikada nije bila iznevjerena“.

„Stalno povjerenje u Boga, gotovo djetinja prepuštenost Njegovoj volji – objasnio je Parolin – učinila je da se nikada nije povlačio pred naizgled nemogućim poteškoćama i problemima“. Državni tajnik je stoga Casarolijev lik usporedio s Tobijinim, o kojemu se govorilo u prvom čitanju liturgije, „podsjećajući nas na uspone i padove te ne uvijek lake peripetije njegova postojanja i kako Tobija, čak i pred situacijama opasnosti i ozbiljnog rizika, nikada nije gubio povjerenje u Boga, u čije se ruke nije prestajao neprestano prepuštati“.

Prema riječima kardinala Parolina, Casarolijeva je stoga „lijepa i optimistična priča, koja nas uči da nikada ne izgubimo vjeru u Božju Providnost“. „Usred svijeta kakav je sadašnji – dodao je kardinal – u kojemu često živimo kao da Bog ne postoji, suočavajući se s pričom o Tobiji pruža nam se prilika provjeriti je li naša vjera samo navika ili ima duboke korijene, pa i uz jake kušnje.“

Kardinal Parolin se zatim zadržao na velikoj diplomatskoj službi koju je obavljao Casaroli, u svijetu još uvijek podijeljenim „Željeznom zavjesom“. Istaknuo je „njegovo strpljivo i dragocjeno diplomatsko djelovanje koje je, prije svega u godinama suprotstavljanja Istoka i Zapada, imalo za cilj povratiti i najmanju nadu u opstanak i budućnost Crkvama potlačenim od komunističkih režima“.

Državni tajnik također je podsjetio da je Casaroli definiran kao „čovjek dijaloga“, ali „dugog i napornog dijaloga“, „kojeg su mnogi cijenili i potpomagali“ uključujući važne osobe u Kuriji, ali u isto vrijeme „suprotstavljen i kritiziran od strane drugih ličnosti jer ga pogrešno smatraju previše podložnim i nekim tko je tobože ustupao pred blokom predvođenim Sovjetskim Savezom“. Djelovanje je to koje je, ponovno je istaknuo Parolin, bilo potaknuto „velikom vjerom u poslanje Crkve, pozvane naviještati nadu Božjega kraljevstva siromašnima i bogatima, učenima i neukima, vjernicima i agnosticima. A zašto ne, čak i ateistima“.

Na kraju se državni tajnik osvrnuo na sposobnost kardinala Casarolija da ostane čak i jednostavan svećenik, „zaljubljen u svoju apostolsku službu koju je godinama, sve do svoje smrti, vršio s raznim generacijama mladih zatvorenika u rimskim zatvorima za maloljetnike“. „A za ove nesretne mlade ‘živote’ – rekao je Parolin – Casaroli je potrošio gotovo sav novac koji je posjedovao kako bi im osigurao odjeću i drugu neophodnu robu“.

U temelju kristalne vjere tadašnjeg državnog tajnika uvijek je bilo čvrsto uvjerenje da vjerovati, za svakog kršćanina, „znači povjeriti se Isusu Kristu, pravom Sinu Božjem, Mesiji i Spasitelju cijelog čovječanstva“. Referenca je to koja je „uvijek bila prisutna u njegovom diplomatskom djelovanju“. Na kraju je kardinal Parolin rekao da je Casaroli „uvijek gledao u beskrajne i još neotkrivene horizonte povijesti, nadajući se svojoj budućnosti široko zacrtanoj od Providnosti“.

Post Tags
Share Post