Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Mreža „Agenda“ slavi 25 godina: Teologinje žele biti vidljivije u Crkvi

Već se 25 godina mreža „Agenda“, koja okuplja oko 400 teologinja iz zemalja njemačkog govornog područja, zauzima za žene u teologiji i pastoralu. Za ovu obljetnicu se u Stuttgartu sastalo oko 60 teologinja pod geslom „Pogled u budućnost“, izvještava u nedjelju 23. travnja KNA.


Katolička teološka udruga „Agenda“ se već 25 godina bavi važnim pitanjem žene u teologiji i Crkvi. Osnovana je u ožujku 1998. prvenstveno kako bi znanstveni rad žena učinila vidljivijim. Danas udruga ima oko 400 teologinja govornica njemačkog jezika. Žene bi mogle obogatiti teologiju u svim područjima Crkve, kao i u istraživanju i poučavanju, iako time ne spašavaju Crkvu, rekla je teologinja Hille Haker koja podučava u Chicagu.

Udruga ima i međunarodnu ulogu, izvijestila su dvije predstavnice argentinske sestrinske organizacije „Teologanda“. Na teološkim fakultetima u južnoameričkoj državi uglavnom rade muškarci, a žene teško nalaze posao na sveučilištima. Njemačka reformska pitanja, poput uloge žena i moći te podjele vlasti, dotakla su i argentinske teologinje.

Gunda Werner, dogmatičarka iz Bochuma, potvrđena je za predsjednicu udruge na još dvije godine. U međuvremenu, ona želi ojačati političku dimenziju teologije i unaprijediti evaluaciju za „Nihil obstat“, rekla je za KNA. Ova crkvena deklaracija bez mogućnosti žalbe za profesore i profesorice katoličke teologije opetovano je kritizirana jer mnogi smatraju taj postupak netransparentnim.

Kao predsjednica, Werner se također želi posvetiti budućnosti teologije u znanosti i praksi. Problemi postaju sve teži: nagli pad broja studenata i sve manji kvalificirani rad, jedva da ima kandidata i kandidatica za predavačka slobodna mjesta. Iako se u posljednjih 25 godina udio žena među profesorima povećao, još uvijek je nešto ispod 20 posto. Slična je stopa i za članke u stručnim publikacijama.

U pozdravnom govoru, biskup Rottenburga Gebhard Fürst prethodno je naglasio važnost mreže. „Agenda nije samo promijenila Katoličku Crkvu, već i teologiju te proširila našu perspektivu“, izvijestio je u subotu 22. travnja Vatican News. Ujedno je izrazio zabrinutost što sve manje mladih žena svoju profesionalnu budućnost vidi u Crkvi. „Krizu u Katoličkoj Crkvi nisu uzrokovale žene. A one ipak moraju posebno teško snositi posljedice“. U dosadašnjih 25 godina postojanja, udruga je „solidarno surađivala u daljnjem razvoju Crkve ne samo zahtijevajući teološka istraživanja i ženske perspektive, već im i doprinoseći“, zaključio je biskup Fürst.

Post Tags
Share Post