Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Papa Franjo reformirao Ustav Države Vatikanskoga Grada

Papa Franjo je u subotu, na liturgijski spomen Gospe Fatimske, objavio novi Temeljni zakon Države Vatikanskoga Grada, koji stupa na snagu 7. lipnja 2023., izvijestio je Vatican News.


Sveti Otac objavio je novi Temeljni zakon da bi odgovorio na potrebe našeg vremena i učinio operativnim situacije koje proizlaze iz međunarodnih obveza koje je preuzela Apostolska Stolica, s obnovljenim potrebama koje takav specifični aspekt zahtijeva, papa Franjo je u subotu.

Sveti Otac tako obnavlja Ustav Države Grada Vatikana, zamjenjujući dosadašnji, od 26. studenoga 2000. godine, koji je objavio sveti Ivan Pavao II., a koji je pak naslijedio onaj koji je 7. lipnja 1929. godine objavio Pio XI.

Nova reforma, dakle, koja stupa na snagu 7. lipnja, dolazi u okviru brojnih reformi provedenih tijekom posljednjih deset godina pontifikata. Zakon, naime, preuzima i upotpunjuje već objavljena regulatorna ažuriranja i institucionalne profile koji su postali operativni u državi s reformom Zakona o izvorima prava, Zakona o upravljanju Državom Vatikankoga Grada i Zakona kojim se uređuje pravosudni sustav.

Kao što je predviđeno u Ustavu iz 2000. godine, Papa potvrđuje punu ovlast vrhovnog svećenika što uključuje potpunu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.

Potvrđena je i jedinstvena posebnost i autonomija vatikanskoga pravnog sustava koji se razlikuje od onoga Rimske kurije.

Potvrđuje se također državna jurisdikcija nad izvanteritorijalnim područjima, odnosno obnašanje bilo koje posljedične vlasti nad teritorijem, definiranim Lateranskim ugovorom 1929., te u zgradama i područjima gdje djeluju institucije Države Vatikanskoga Grada ili Svete Stolice, te su na snazi, prema međunarodnom pravu, osobna i funkcionalna jamstva i imuniteti.

Papa također potvrđuje zakonodavnu funkciju Papinskog povjerenstva za Državu Vatikanskoga Grada, koje je do sada činio kardinal predsjednik, ujedno i predsjednik Uprave Grada Vatikana, te drugi kardinali.

S novim Temeljnim zakonom, što je jedna od novosti, neće biti tako: osim kardinala u Povjerenstvu će biti i drugi članovi koje će Papa imenovati na petogodišnji mandat, te će moći sudjelovati i laici.

Druga novost odnosi se na strože i detaljnije odredbe o privremenom i konačnom proračunu koji svake godine razmatra Papinsko povjerenstvo, u skladu s pravilima računovodstva i s aktima koji imaju snagu zakona. Povjerenstvo razmatra trogodišnji financijski plan podnoseći te akte izravno na odobrenje Svetom Ocu. Proračun mora osigurati ravnotežu prihoda i rashoda i biti inspiriran načelima jasnoće, transparentnosti i pravednosti, objavio je Vatican News.

Post Tags
Share Post