Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Papa Franjo: Važno je sačuvati audiovizualne zbirke Crkve

Papa Franjo poslao je poruku povodom prvog sastanka znanstvenog odbora Zaklade MAC – Audiovizualna sjećanja na katolicizam


Sveti Otac poziva na zalaganje cjelokupne crkvene zajednice za očuvanje crkvene povijesne audiovizualne građe, baštine koju treba čuvati i slagati prema znanstvenim kriterijima. Nakon što je već govorio o toj temi u intervjuu s don Dariom Viganòom, danom za knjigu Lo sguardo porta del cuore, papa Franjo se još jednom osvrnuo na tu temu u poruci upućenoj novoosnovanoj talijanskoj zakladi pod nazivom MAC – Audiovizualna sjećanja na katolicizam, kojom predsjeda sam don Viganò. Zaklada je osnovana „kako bi odgovorila na kulturnu hitnost oporavka, očuvanja i valorizacije povijesne audiovizualne i dokumentarne baštine koja se odnosi na katoličanstvo“.

Dana 2. svibnja 2023. znanstveni odbor Zaklade sastao se u Vatikanskoj apostolskoj knjižnici, a nadbiskup Angelo Vincenzo Zani – arhivist i knjižničar Svete rimske Crkve te član znanstvenog odbora – pročitao je Papine riječi naglas.

„Čini mi se značajnim – piše papa Franjo – da vaša institucija, zahvaljujući angažmanu najvažnijih arhivskih, filmskih i akademskih institucija, predlaže viziju i metodu utemeljenu na dijeljenju baštine i najvišim vještinama i resursima u službi prijenosi audiovizualna sjećanja na katolicizam“.

U svojoj poruci Papa je također rekao da predviđa put koji bi, na tragu dokumenta u obliku motuproprija La cura vigilantissima, sv. Ivana Pavla II., mogao uskoro dovesti do rađanja institucije koja će funkcionirati kao središnji audiovizualni arhiv Svete Stolice i cijele Crkve.

U svom je govoru nadbiskup Angelo Vincenzo Zani podsjetio da „nedavna Apostolska konstitucija Praedicate Evangelium Vatikanskoj knjižnici dodjeljuje zadaću prikupljanja i čuvanja bogate baštine znanosti i umjetnosti stavljajući je na raspolaganje znanstvenicima u potrazi za istinom te da u tom kontekstu treba promatrati i djelovanje same Zaklade“.

Post Tags
Share Post