Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Papa: Službe su laika služenje; ‘ne’ službenicima punima sebe

Primivši u audijenciju sudionike opće skupštine Dikasterija za laike, obitelj i život, posvećene temi „Laici i ministerij u sinodskoj Crkvi“, papa Franjo je potaknuo da brojne službe, usluge, zadaće i dužnosti koje laici mogu obnašati u Crkvi, nikada ne postanu autoreferencijalne, gotovo poganske, koje „napuhuju“ one koji ih obavljaju, jer su one, naprotiv, uvijek oblici služenja drugima koji teže preobrazbi društva


Laici u Crkvi mogu, i trebaju, obavljati brojne ustanovljene službe, zamjene, zadaće i dužnosti, koje nikada ne smiju postati autoreferencijalne, sa službenicima koji se „napuhuju“, puni sebe, nego trebaju težiti preobrazbi društva, jer su izraz jedinstvenoga poslanja Crkve i oblici služenja drugima, istaknuo je Sveti Otac. Spominjući više puta apostolsku pobudnicu Evangelii gaudium, Papa je naglasio da je volja za služenje braći, i u njima Kristu, istinska motivacija koja treba poticati svakog vjernika u preuzimanju bilo koje crkvene zadaće, bilo kakvo posvećivanje kršćanskom svjedočenju u stvarnosti u kojoj živi.

Ustanovljene službe nisu jedine službe laika u Crkvi

Osvrćući se na temu skupa, Papa je primijetio kako, kada se govori o službama, odmah se pomišlja na ustanovljene službe – čitača, akolita, katehete – koje su dobro poznate i o kojima se mnogo razmišljalo. Naime, obilježava ih poseban čin ustanovljenja od strane Crkve i u svrhu određene vidljivosti; povezane su sa zaređenim službenicima, iako ne zahtijevaju sakrament reda. No time se ne iscrpljuje ministerij Crkve koji je mnogo širi i koji se od prvih kršćanskih zajednica odnosi na sve vjernike, istaknuo je Sveti Otac.

Izvor službi u krštenju i darovima Duha Svetoga

Istaknuvši da je izvor ministerija u krštenju i u darovima Duha Svetoga, papa Franjo je objasnio da u sakramentu krštenja svoje korijene ima opće svećeništvo svih vjernika koje se izražava u službama. Naime, svi krštenici – vjernici laici, u braku i oni koji to nisu, svećenici, redovnici – svi su oni christifideles, vjeruju u Krista, njegovi su učenici, te stoga pozvani sudjelovati u poslanju koje On povjerava Crkvi, također kroz preuzimanje određenih službi. Posebno se ministerij laika rađa i iz karizmi koje Duh Sveti dijeli Božjemu narodu za njegovu izgradnju, poručio je Papa.

Službe milosrđa prema siromašnima i migrantima

Laici, osim toga – prema Papinim riječima – mogu obavljati mnogo različitih zadaća ne samo unutar Crkve nego i u sredinama u koje su uključeni.

„Prije svega mislim na potrebe povezane sa starim i novim oblicima siromaštva, kao na migrante kojima su hitno potrebni prihvat i solidarnost. Na tim područjima milosrđa mogu nastati brojne usluge koje dobivaju oblik pravih službi. Riječ je o velikom prostoru zauzimanja za one koji žele konkretno živjeti prema drugima Isusovu blizinu koju su često osobno iskusili. Njihova služba tako, osim jednostavnoga društvenog zauzimanja, postaje lijepo i osobno kršćansko svjedočanstvo“, kazao je Sveti Otac.

Tu su, među ostalim, i izazovi pastorala obitelji, među kojima, bračne krize, problemi rastavljenih i razvedenih osoba te onih koji žive u novoj zajednici ili su sklopili novi brak, rekao je.

„Ne“ službenicima punima sebe

Međutim, valja uvijek podsjećati da službe, zaduženja, dužnosti, nikada ne smiju postati autoreferencijalni. „Ljutim se kad vidim nezaređene službenike laike koji se ‚napuhuju‘ time što obavljaju određenu službu. To nije kršćanski“, upozorio je Papa. „Oni su službenici pogani, puni sebe. Pazite na to: nikada ne smiju postati autoreferencijalni. Služenje je jednosmjerno, a ne povratno“, dodao je.

Problem laikâ koji izgledaju kao „promašeni svećenici“

Njihova je svrha – pojasnio je papa Franjo citirajući apostolsku pobudnicu Evangelii nuntiandi svetoga Pavla VI. – donositi kršćanske vrijednosti u društveni, politički i gospodarski svijet našega vremena. „To je poslanje povjereno ponajviše laicima, čije se djelovanje ne može ograničiti na unutarcrkvene zadaće, bez stvarnoga zauzimanja za primjenu evanđelja u preobrazbi društva. Katkada, kada pogledaš laike izgledaju kao promašeni svećenici. Molim vas, riješite taj problem“, potaknuo je papa Franjo.

Služba ujedinjena poslanjem i služenjem

„Mogli bismo se upitati što je zajedničko tim različitim vrstama službi. Poslanje i služenje, jer sve su službe izraz jednoga poslanja Crkve i sve su oblici služenja drugima. Tko nasljeduje Isusa ne boji se biti ‚inferioran‘, ‚manji‘ i staviti se u službu drugih.

U tomu je prava motivacija koja treba poticati svakog vjernika u preuzimanju bilo koje crkvene zadaće, bilo koje obveze kršćanskoga svjedočenja u stvarnosti u kojoj živi: volja za služenjem braći, a u njima Kristu.

Samo će tako svaki krštenik moći otkriti smisao vlastitog života, s radošću doživljavajući da je on jedna misija na ovoj zemlji, pozvan, na različite načine i u različitim oblicima, prosvjetljavati, blagoslivljati, oživljavati, tješiti, liječiti, oslobađati“, rekao je Sveti Otac, a prenosi Vatican News.

Post Tags
Share Post