Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Poruka Dikasterija za evangelizaciju povodom Svjetskog dana turizma 2023.

Objavljujemo Poruku koju je mons. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizaciju, Odsjek za temeljna pitanje evangelizacije u svijetu, uputio povodom Svjetskog dana turizma koji se svake godine slavi 27. rujna.


1. “Turizam i zelena ulaganja”, tim se izrazom, koji je predložila Svjetska turistička organizacija, spremamo 27. rujna proslaviti 44. Svjetski dan turizma. Crkva želi zajedno s državama, udrugama i brojnim stvarnostima koje potpadaju pod turistički sektor podijeliti ovo vrijeme posebnog zalaganja kako bi se na temelju učiteljstva pape Franjo moglo na djelotvorniji i pozitivniji način povećati skrb za stvoreni svijet, taj bitan cilj za život ljudi.

Održiva ulaganja za skrb o stvorenom svijetu

2. U svojoj enciklici Laudato si’ papa Franjo ističe potrebu predanog zalaganja u korist održivih ulaganja: “Bilo je također nekih ulaganja u načine proizvodnje i transporta koji troše manje energije i iziskuju manju količinu sirovina, kao i u načine gradnje i obnove zgrada koji će poboljšati njihovu energetsku učinkovitost. No još uvijek smo daleko od toga da te dobre prakse budu široko rasprostranjene” (br. 26).

Poticati održiva ulaganja ujedno je svjedočanstvo za vjeru u vidu poštivanja prirode, koju je Bog stvorio i nama povjerio. Naime, poruka o pažljivom odnosu prema stvorenom svijetu i njegovu očuvanju sadržana je u samoj Bibliji. Dovoljno je prelistati prve stranice Svetoga pisma pa da se jasno prepozna tu dimenziju. Božje djelo stvaranja je, prije svega, izraz njegove ljubavi koja se širi i koja želi dostići vrhunac time da uključi muškarca i ženu u isti projekt: “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!« I doda Bog: »Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!«” (Post 1, 27-29).

Kršćansko gostoprimstvo

3. Kršćanska zajednica izravno osjeća potrebu da promiče susrete posvećene tim temama, posebno u ljetnom razdoblju kad ljudi, iz mnogih dijelova svijeta, kreću na put radi odmora, boravka u prirodi i uživanja u ljepotama umjetnosti. Teško je ne vidjeti u tome povlaštenu prigodu za kršćansku zajednicu ne samo da podrži razne organizacije čija je zadaća omogućiti da se vrijeme odmora iskoristi što bolje, nego ponajprije da izrazi osjećaj gostoprimstva koji karakterizira duh naših zajednica u snazi življene vjere. Turisti su posebno osjetljivi na to kako ih se prima. Oni odmah osjete primaju li ih domaćini toplo i srdačno ili je riječ o čisto formalnom i često distanciranom dočeku onih koji ih smatraju samo klijentima. U kulturnom okruženju gdje ima ravnodušnosti preko svake mjere od presudne je važnosti da kršćani budu svjedoci gostoprimstva koje će dati osobi da se osjeća ugodno i da iskusi bratstvo. Provoditi vrijeme u razgovoru, zanimati se za to kako da odmor bude iskustvo mira, ublažiti formalnosti kako bi se uzelo u ruke evanđelje ili štiva koja bude zanimanje za molitvu i duhovnost, neki su od znakova koji daju smisao vremenu odmora.

Održiva ekonomija i ljudsko dostojanstvo

4. Pozornost prema stvorenom svijetu omogućuje kršćanima promicati također oblik ekonomije koji nema za cilj maksimalizaciju profita što često dovodi do nasilja prema prirodi, s teškim posljedicama po dostojanstvo osobe. Utrka za zaradom ne smije potamniti primat etike. Time se ne kani zaustaviti tehnološki napredak ili ekonomski razvoj. Na pažnju i potporu održivim ulaganjima, dakle, ne smije se gledati kao na nešto što predstavlja smetnju tom razvoju. Ona radije predstavljaju dugoročnu viziju koja otvara dugoročnim projektima, ne upadajući u kratkovidnost neposredne zarade. Nužno je dati prostora kreativnosti naraštajâ kako bi se omogućilo ponovno otkriti dostojanstvo svake osobe. Naime, kao što podsjeća papa Franjo u enciklici Laudato si’: “vrjednije je, hrabro i odgovorno koristiti svoj um za promicanje održivog i pravednog razvoja u kontekstu šireg koncepta kvalitete života” (br. 192). Na tom je putu nadasve hitno da politika s uvjerenjem i povjerenjem podupire putove koje se otkriva, kako bi se mudro raspoznalo najprikladnije projekte koji imaju za cilj dobro sviju i povećavaju kvalitetu života, posebno osoba koje pripadaju najslabijim društvenim skupinama.

Ulaganja i očuvanje kulturne i duhovne baštine

5. Crkva je uvijek prepoznavala i podupirala vrijednost i važnost umjetnosti, kulture i njihova očuvanja kako bi omogućili upoznavanje Boga i očuvanje kršćanskih korijena živim. Put ljepote je sastavni dio našeg poslanja navješćivanja evanđelja i promicanja duhovnog rasta vjernikâ. Zato je potrebno da ulaganja ne budu usmjerena samo na masovni turizam, kao moguće sredstvo gubitka kulturnog i vjerskog identiteta. Korisno je, naprotiv, dok se ulaganja koncentriraju na infrastrukture, unaprjeđivati dostojanstvo svih djelatnika iz turističkog sektora, tako da pridonose povećanju kvalitete svoga rada i samog turizma. U pažnji prema umjetničkim djelima, koja su već stoljećima baština čovječanstva i koja privlače turiste iz cijeloga svijeta, korisno je potvrditi da je njihova zaštita zadaća sviju i zato treba odlučno osuditi svaki oblik nasilja kojim se nasrće na njihove očuvanje.

Odgovoran turizam za zajednički dom

6. Ekonomija i ekologija uzajamno upućuju na “zajednički dom” u kojem živimo i za koji se svi, bez iznimke, trebaju osjećati odgovornima na način koji odgovara ulozi koju vrše i zanimanju koje obavljaju. Zagovaranjem vizije turizma koji poštuje osobu i okoliš utire se put shvaćanju dobrote Oca koji svojom ljubavlju ide ususret svima. Djelatnici u turizmu imaju u svojim rukama mogućnost ponuditi korisne i djelotvorne prilike za ponovno otkrivanje drugačijeg odmora: odmora koji će biti više u znaku solidarnosti, a manje u znaku konzumerizma; koji će više poštivati prirodu i znati promatrati ljepotu u njezinim mnogolikim izrazima. I odmor, dakle, može postati poticaj za usvajanje ponašanja i načina života koji pomažu iznova upraviti pogled prema Nebu, ponovno otkrivajući dobrotu vjere, snagu ljubavi i sigurnost nade. Odatle svaki pojedinac mora krenuti iznova kako bi dao razlog za poštivanje prirode i kako bi se predano posvetio cjelovitoj ekologiji.

Djelatnici u turizmu – važan resurs

7. Hvala svim djelatnicima koji turizam čine svojim profesionalnim i pastoralnim izborom što to predano zalaganje održavaju živim, noseći u srcu istu želju pape Franje da se, također u pogledu idućeg redovnog jubileja 2025., ne zanemaruje promatranje ljepote stvorenog svijeta u brizi za naš zajednički dom, koji nam je Bog povjerio. Neka se zato priprava za iduću Jubilejsku godinu slavi i živi s tom pozornošću prema stvorenom svijetu, održavajući čvrstu nadu u zajedničko izgrađivanje budućnosti.

Mons. Rino Fisichella

Proprefekt Dikasterija za evangelizaciju

Odsjek za temeljna pitanje evangelizacije u svijetu

26. svibnja 2023.

Spomen sv. Filipa Nerija

Post Tags
Share Post