Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!

TREĆI VAZMENI TJEDAN (25. travnja 2023.)

Prvo čitanje:

1Pt 5, 5b-14

Pozdravlja vas Marko, sin moj.

Čitanje Prve poslanice svetog Petra apostola

Predragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.

Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!

Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.

Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!

Mir svima vama koji ste u Kristu!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 89, 2-3.6-7.16-17

Pripjev:

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Nebesa veličaju čudesa tvoja, Gospodine,
i tvoju vjernost u zboru svetih.
Ta tko je u oblacima ravan Gospodinu,
tko li je Gospodinu sličan među sinovima Božjim?

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

Evanđelje:

Mk 16, 15-20

Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post