Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

DVANAESTI TJEDAN KROZ GODINU (27. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 13, 2.5-18

Neka ne bude svađe između mene i tebe: ta braća smo.

Čitanje Knjige Postanka

Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.

I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora, tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti. Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani. Zato Abram reče Lotu: »Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih — ta braća smo! Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo.«

Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska prema Soaru. — Bilo je to prije nego što je Gospodin uništio Sodomu i Gomoru. — Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome. A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, grešnici protiv Gospodina.

Gospodin reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: »Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, jer svu zemlju što je vidiš dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek. Potomstvo ću tvoje umnožiti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti. Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko, jer ću je tebi predati.«

Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 15, 2-5

Pripjev:

Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se boje Gospodina.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

Evanđelje:

Mt 7, 6.12-14

Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne dajte svetinje psima!

Niti svoga biserja bacajte pred svinje

da ga ne pogaze nogama

pa se okrenu i rastrgaju vas.

Sve, dakle, što želite

da ljudi vama čine,

činite i vi njima.

To je, doista, Zakon i Proroci.

Uđite na uska vrata!

Jer široka su vrata

i prostran put

koji vodi u propast

i mnogo ih je koji njime idu.

O kako su uska vrata

i tijesan put

koji vodi u Život

i malo ih je koji ga nalaze!«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post