Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Sveta Stolica zauzeta u promicanju društvene pravednosti na radnim mjestima

Papa Franjo poslao je poruku koju je pročitao državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin sudionicima Sastanka na vrhu o svijetu rada 2023. koji se održao 14. i 15. lipnja u Ženevi, a čiji je domaćin Međunarodna organizacija rada, agencija Ujedinjenih naroda, prenosi Vatican News.


„Nemojte podleći redukcionističkom shvaćanju socijalne pravednosti koja se usredotočuje isključivo na gospodarske i društvene pokazatelje, nego temeljite se na tri stožera: ljudskom dostojanstvu, solidarnosti i supsidijarnosti“, istaknuo je papa Franjo u poruci Međunarodnoj organizaciji rada povodom ovogodišnjega Sastanka na vrhu o svijetu rada. Tema sastanka bila je „Društvena pravednost za sve“.

Kardinal Parolin je u ime Svetoga Oca pohvalio pokretanje „Globalne koalicije za društvenu pravednost“, koja je najavljena tijekom susreta, nazivajući ju hvale vrijednom inicijativom u skladu s poticajem Katoličke crkve upućenom vjernicima da budu odgovorni građani.

Promicati društvenu pravednost

Papa Franjo u poruci ističe da se Sveta Stolica nastavlja zauzimati u podupiranju svakog napora za promicanje društvene pravednosti, posebno na radnim mjestima, stavljajući svoja sredstva na raspolaganje međunarodnoj zajednici i, ponajviše, dijeleći socijalni nauk Crkve. Spominjući se brojnih sukoba i nestabilnosti u našem svijetu, izrazio je nadu da će Globalna koalicija za društvenu pravednost pridonijeti promicanju mira. Katolička crkva sa svoje strane ističe da zauzimanje za pravednost treba biti usko povezano sa zauzimanjem za mir u suvremenom svijetu.

Ponižavajući poslovi

„Takvo viđenje mira poduprto društvenom pravednošću može se možda činiti ‘utopističkim’, ponajviše za milijune ljudi koji su u našem svijetu često prepušteni na milost i nemilost gospodarskim interesima ili nerazboritom izrabljivanju, koji su nezaposleni ili nedovoljno zaposleni te stoga jedva uspijevaju preživjeti. Među njima se spominjemo brojnih radnika migranata i izbjeglica, koji obavljaju opasne, prljave i ponižavajuće poslove (poznate kao 3D − dangerous, dirty and degrading). To je primjer kako se njihovo ljudsko dostojanstvo nemilosrdno gazi“, napisao je Sveti Otac.

Papa je u poruci podsjetio da se Crkva, iako je potpuno svjesna da nema rješenje za svaki problem, i dalje zauzima kako bi nastavila naviještati evanđelje mira i surađivati sa svim nacionalnim i međunarodnim vlastima da bi se očuvalo to golemo univerzalno dobro, dar mira poduprt istinskom društvenom pravednošću.

Zacrtati novi put

Sveti se Otac osvrnuo i na izazove koji su se pojavili tijekom pandemije. „Oni pokazuju koliko je važno krenuti novim putem solidarnosti. Zbog toga je bitno da, kada se upuštamo u bilo kakvu političku raspravu o društvenoj pravednosti, u našim srcima i našim mislima u prvom planu budu oni koji žive na rubu tržišta rada“, napisao je.

Uključiti marginalizirane

„Važno je također uključiti marginalizirane kao potpune i aktivne sudionike u odlukama koje donosimo kako bismo postigli sigurniji mir u našim društvima, pronalazeći način na koji društvena pravednost može pomoći u suočavanju s uzrocima siromaštva, kao što su nejednakost, nedostatak posla, nedostatak stanova ili uskraćivanje društvenih i radnih prava. To znači gledati dalje od gospodarskih i društvenih pokazatelja“, istaknuo je Papa u poruci.

Tri temelja za primjenu društvene pravednosti

Tri su stoga temelja na koja se trebaju oslanjati napori za razlučivanje i primjenu društvene pravednosti: ljudsko dostojanstvo, solidarnost i supsidijarnost. Sveti Otac napisao je da poštovanje ljudskoga dostojanstva, darovano od Boga zahtijeva zaštitu temeljnih prava i dobrobiti svih pojedinaca, uključujući njihove fizičke, emocionalne i duhovne potrebe od začeća do naravne smrti. Solidarnost pokazuje međupovezanost i međuovisnost svih. Ona je tkivo za autentične odnose i poticaj na odgovornost u brizi jedni o drugima, a posebno o onima koji su ranjivi ili koji trpe nepravde.

„Moramo pratiti i štititi one koji se suočavaju s diskriminacijom, siromaštvom, nasiljem ili nepravdom“, upozorio je papa Franjo te na kraju skrenuo pozornost na supsidijarnost koja može pomoći u usmjeravanju odgovarajuće raspodjele moći i donošenja odluka.

„Veće institucije ili vlasti mogu pružiti opću potporu kada je to potrebno, dok su na lokalnoj razini pojedinci i zajednice slobodni donositi odluke koje se odnose na njihov život. Ta ravnoteža može izbjeći pretjeranu koncentraciju moći i poduprijeti osnaživanje i sudjelovanje pojedinaca i zajednica u oblikovanju vlastite sudbine“, stoji u poruci pape Franje, a prenosi Vatican News.

Post Tags
Share Post