Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.

OSAMNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (10. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

2Kor 9, 6-10

Bog ljubi vesela darivatelja.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo — kao što je pisano:

Rasipno dijeli, daje sirotinji,

pravednost njegova ostaje dovijeka.

A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-2.5-9

Pripjev:

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji,
neprijatelje svoje prezire.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Evanđelje:

Iv 12, 24-26

Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Zaista, zaista, kažem vam:

ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre,

ostaje samo;

ako li umre,

donosi obilat rod.

Tko ljubi svoj život, izgubit će ga.

A tko mrzi svoj život na ovome svijetu,

sačuvat će ga za život vječni.

Ako mi tko hoće služiti,

neka ide za mnom.

I gdje sam ja,

ondje će biti i moj služitelj

Ako mi tko hoće služiti,

počastit će ga moj Otac.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post