Dobro došli na portal Mreže Riječi

Izaija je porijeklom iz ugledne obitelji u Judeji. Primio je visoku naobrazbu. Oženio se i imao dva sina. U godini smrti kralja Uzije (740/739. prije Krista) dobio je dar proroštva. Prenosi Božju poruku sve do invazije Asiraca pod Senaherom 701. prije Krista, za vrijeme vladavine kralja Ezekije. Asirci su opsjedali i Jeruzalem, ali se morali povući radi Božje intervencije – smrt je u jednom danu pogodila u asirskom taboru sto osamdeset pet tisuća ljudi  (Iz 37,36.-37).


Izaijino viđenje Boga sadrži glavnu poruku cijele Izaijine knjige. U središtu je Božje Veličanstvo, Bog je Svet. Narod treba steći pouzdanje u Božje milosrđe. Izaija upozorava na Božji sud i na sve koji su se odmetnuli od Boga. Izaija najavljuje Izbavitelja, Mesiju koji dolazi  ostvariti temeljnu obnovu.

Izaiju nazivaju starozavjetnim Evanđelistom jer  donosi najviše proroštva o  Mesiji:  – Bog daje znak ”Evo , začet će Djevica i roditi Sina i nadjenut će mu ime Emanuel.“ (Iz 7,14).

–     Mesija dolazi kao Svjetlost: ”Narod koji je u tami hodio, Svjetlost vidje veliku, one što mrklu zemlju obitavahu Svjetlost jaka obasja.“ (Iz 9,1). – ”premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću Te postaviti za Svjetlost narodima, da Spas moj do na kraj zemlje doneseš.“ ( Iz 49,6).

–     Mesija dolazi: ”Dijete nam se rodilo, Sina dobismo: na plećima mu je vlast. Ime mu je:  Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Nadaleko vlas će mu se sterati i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim…“ ( Iz 9,5-6).

–     Izaija naviješta Mesiju kao Slugu Gospodnjeg: ”Evo sluge mojega kojeg podupirem, mog Izabranika, Miljenika duše moje. Na Njega sam Svog Duha izlio da donosi pravo narodima. On ne viče, On ne diže glasa, niti se može čuti po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenja što tinja…Otoci žude za Njegovim Naukom.“ (Iz 42,1-4).

–     Izaija naviješta Mesiju kao Čovjeka Boli: ”Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što Me udarahu, a obraze onima što Mi bradu čupahu, i lica svojega ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja.“ (Iz 50,5-6).

–      Mesija je Patnik ali i Pobjednik:  ”Gle, uspjet će Sluga Moj, podignut će se, uzvisiti i proslaviti! Kao što se mnogi užasnuše vidjevši Ga – tako Mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka – tako će On mnoge zadiviti narode, i kraljevi će pred njim usta stisnuti, vidjevši ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajući ono o čemu nikad čuli nisu.

–     Kod Izaije je čitavo 53. poglavlje himna Mesiji Patniku, Čovjeku  boli što ga  ”Kao janje na klanje odvedoše… Ukop mu odrediše među zločincima… premda nije počinio nepravde niti su mu usta laži izustila ( Iz 53,7-8)

–     U Nazaretu je u sinagogi Isus pročitao Izaijino 61. poglavlje kao Božji nagovještaj o ulozi Mesije: ”Duh Jahve Gospoda na Meni je jer Me Jahve pomaza, posla Me da Radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima…“

–     Za Crkvu i svijet veoma je suvremen nagovještaj  velike obnove: ”Evo, Ja stvaram Nova Nebesa i Novu Zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti. Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što Ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost.“ (Iz  65,17-18.  Izaija je oslikao najljepšu sliku Mesijanskog vremena:

”Vuk i janje zajedno će pasti, lav će jesti slamu kao govedo…“ (Iz 65,25). A najveća nagrada je u obećanju: “jer, kao što će nova nebesa i zemlja nova, koju ću stvoriti, trajati preda Mnom, – riječ je Jahvina – tako će vam ime i potomstvo trajati.“ ( Iz 66,22)

Prije nego je Gospodin proroka Ivana Krstitelja nagradio palmom mučeništva – taj je privilegij darovan i proroku Izaiji. Tradicija govori kako je Izaija završio kao mučenik. Usudio se Jeruzalem usporediti sa Sodomom i Gomorom. Bijegom je htio spasiti glavu. Sakrio se u šuplje

Više o sv. Izaiji pogledajte na sljedećem videu:

Post Tags
Share Post