Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Izvadi najprije brvno iz oka svoga!

DVANAESTI TJEDAN KROZ GODINU (26. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 12, 1-9

Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin reče Abramu:

»Idi iz zemlje svoje,

iz zavičaja i doma očinskog,

u zemlju koju ću ti pokazati.

Velik ću narod od tebe učiniti,

blagoslovit ću te,

ime ću ti uzveličat,

i sam ćeš biti blagoslov.

Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu,

koji te budu kleli, njih ću proklinjati;

sva plemena na zemlji

tobom će se blagoslivljati.«

Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana. Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga sinovca Lota, svu imovinu što su je namakli i svu čeljad koju su stekli u Haranu te se svi zapute u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, Abram prođe zemljom do mjesta Šekema — do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. Gospodin se javi Abramu pa mu reče: »Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju.« Abram tu podigne žrtvenik Gospodinu, koji mu se objavio. Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj šator postavi između Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik Gospodinu i zazva ime Gospodnje.

Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 12-13.18-20.22

Pripjev:

Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu.
Gospodin motri s nebesa
i gleda sve sinove čovječje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Evanđelje:

Mt 7, 1-5

Izvadi najprije brvno iz oka svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne sudite

da ne budete suđeni!

Jer sudom kojim sudite

bit ćete suđeni.

I mjerom kojom mjerite

mjerit će vam se.

Što gledaš trun u oku brata svojega,

a brvna u oku svomu ne opažaš?

Ili kako možeš reći bratu svomu:

De da ti izvadim trun iz oka’,

a eto brvna u oku tvom?

Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga

pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post