Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ja sam Put i Istina i Život.

ČETVRTI VAZMENI TJEDAN (5. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 13, 26-33

Uskrisivši Isusa, Bog je ispunio obećanje.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad je Pavao došao u Antiohiju pizidijsku, govoraše u sinagogi: »Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se među vama Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja. Doista, žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše Isusa ni riječi proročkih što se čitaju svake subote pa ih, osudivši ga, ispuniše. Premda ne nađoše nikakva razloga smrti, zatražiše od Pilata da ga smakne. Pošto pak izvršiše sve što je o njemu napisano, skinuše ga s drveta i položiše u grob. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih. On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom.«

»I mi vam navješćujemo evanđelje: obećanje dano ocima Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom:

Ti si Sin moj, danas te rodih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 2, 6-11

Pripjev:

Ti si Sin moj, danas te rodih.

»Ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«
Obznanjujem odluku Gospodnju:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom,
i razbit ih kao sud lončarski.«

Opametite se sada, vi kraljevi,
urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom,
s trepetom se pokorite njemu.

Evanđelje:

Iv 14, 1-6

Ja sam Put i Istina i Život.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Neka se ne uznemiruje srce vaše!

Vjerujte u Boga

i u mene vjerujte!

U domu Oca mojega ima mnogo stanova.

Da nema, zar bih vam rekao:

‘Idem pripraviti vam mjesto’?

Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi

da i vi budete gdje sam ja.

A kamo ja odlazim, znate put.«

Reče mu Toma:

»Gospodine, ne znamo kamo odlaziš.

Kako onda možemo put znati?«

Odgovori mu Isus:

»Ja sam Put i Istina i Život:

nitko ne dolazi Ocu osim po meni.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post