Dobro došli na portal Mreže Riječi

Uz miris smreke i smilja i žalve

Novih te vrela prati grgolj. – Ave!

Sa granâ ptice i šturčići iz trave

Glasove slažu u sklad jedan: – Salve!


Dok ideš laka, tiha i bezgrešna,

Sjaj sunca ususret tebi titra i zveči;

Nad glavom tvojom povija se trešnja

U cvatu, a l’jer do l’jera uz stazu kleči.


O vjerenice Duha, koju radost

Javljaš, kad hod se tvoj grmečku bliža

Što pruće mu ko jasle u spletu ruža?


O majko Božja, koju bol i žalost

Slutiš, kad, stojeć, obje ruke pružaš,

Pa sjen ti tanka gradi oblik križa?


Vladimir Nazor, JA VJERUJEM  Poezija religioznog nadahnuća, Zagreb, 2014., str. 238.

Priredio: Nedjeljko Mihanović

Post Tags
Share Post