Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Marta! Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.

ŠESNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (29. srpnja 2023.)

Prvo čitanje:

1Iv 4, 7-16

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni,

ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;

i svaki koji ljubi,

od Boga je rođen i poznaje Boga.

Tko ne ljubi, ne upozna Boga

jer Bog je ljubav.

U ovom se očitova ljubav Božja u nama:

Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet

da živimo po njemu.

U ovom je ljubav:

ne da smo mi ljubili Boga,

nego – on je ljubio nas

i poslao Sina svoga

kao pomirnicu za grijehe naše.

Ljubljeni,

ako je Bog tako ljubio nas,

i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

Boga nitko nikada ne vidje.

Ako ljubimo jedni druge,

Bog ostaje u nama,

i ljubav je njegova u nama savršena.

Po ovom znamo da ostajemo u njemu

i on u nama:

od Duha nam je svoga dao.

I mi smo vidjeli i svjedočimo

da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,

Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

I mi smo upoznali ljubav

koju Bog ima prema nama

i povjerovali joj.

Bog je ljubav

i tko ostaje u ljubavi,

u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-11

Pripjev:

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje:

Iv 11, 19-27
Ili: Lk 10, 38-42

Marta! Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju

zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u

susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine,

da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god za-

išteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će tvoj brat!« A

Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus:

»Ja sam uskrsnuće i život:

tko u mene vjeruje,

ako i umre, živjet će.

I tko god živi i vjeruje u mene,

neće umrijeti nikada.

Vjeruješ li ovo?«

Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin

Božji, Onaj koji dolazi na svijet!«

Riječ Gospodnja.

ili: Lk 10,38-42

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Marta ga primi u kuću. Marija je izabrala bolji dio.

U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post