Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

XIV. TJEDAN KROZ GODINU (13. srpnja 2024.)

Prvo čitanje:

Iz 6, 1-8

Čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!

Čitanje Knjige proroka Izaije

One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome:

»Svet! Svet! Svet!

Gospodin nad Vojskama!

Puna je sva zemlja Slave njegove«

Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh:

»Jao meni, propadoh,

jer čovjek sam nečistih usana.

U narodu nečistih usana prebivam,

a oči mi vidješe Kralja,

Gospodina nad Vojskama!«

Jedan od serafa dolet je k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usana i reče:

»Evo, usne je tvoje dotaklo,

krivica ti je skinuta

i grijeh oprošten.«

Tada čuh glas Gospodnji:

»Koga da pošaljem? I tko će nam poći?«

Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 93, 1-2.5

Pripjev:

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Mt 10, 24-33

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Nije učenik nad učiteljem

niti sluga nad gospodarom svojim.

Dosta je da učenik

bude kao njegov učitelj

i sluga

kao njegov gospodar.

Ako su domaćina Beelzebulom nazvali,

koliko li će više njegove ukućane?

Ne bojte ih se dakle.

Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti

ni tajno što se neće doznati.

Što vam govorim u tami,

recite na svijetlu;

i što na uho čujete,

propovijedajte na krovovima.

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,

ali duše ne mogu ubiti.

Bojte se više onoga

koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.

Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?

Pa ipak ni jedan od njih

ne pada na zemlju bez Oca vašega.

A vama su i vlasi na glavi

sve izbrojene.

Ne bojte se dakle!

Vredniji ste nego mnogo vrabaca.

Tko god se, dakle, prizna mojim

pred ljudima,

priznat ću se i ja njegovim

pred Ocem, koji je na nebesima.

A tko se odreče mene

pred ljudima,

odreći ću se i ja njega

pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post