Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

DESETI TJEDAN KROZ GODINU (14. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

2Kor 3, 4-11

On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi iza poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje. Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li će slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 99, 5-9

Pripjev:

Svet si, Gospodine, Bože naš!

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo;
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.

Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.

Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao;
Bože, milostiv si bio njima
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Evanđelje:

Mt 5, 17-19

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

Zaista, kažem vam,

dok ne prođe nebo i zemlja,

ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,

dok se sve ne zbude.

Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi

i tako nauči ljude,

najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.

A tko ih bude vršio i druge učio,

taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post