Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

JEDANAESTI TJEDAN KROZ GODINU (21. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

2Kor 9, 6-11

Bog ljubi vesela darivatelja.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo — kao što je pisano:

Rasipno djeli, daje sirotinji,

pravednost njegova ostaje dovijeka.

A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-4.9

Pripjev:

Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Evanđelje:

Mt 6, 1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima

da vas oni vide.

Inače, nema vam plaće

u vašeg Oca koji je na nebesima.

Kada dakle dijeliš milostinju,

ne trubi pred sobom,

kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri

da bi ih ljudi hvalili.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kada daješ milostinju

— neka ti ne zna ljevica što čini desnica,

da tvoja milostinja bude u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.

Tako i kad molite,

ne budite kao licemjeri.

Vole moliti

stojeći u sinagogama i na raskršću ulica

da se pokažu ljudima.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad moliš,

uđi u svoju sobu,

zatvori vrata

i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.

I kad postite,

ne budite smrknuti kao licemjeri.

Izobličuju lica

da pokažu ljudima kako poste.

Zaista, kažem vam,

primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad postiš,

pomaži glavu

i umij lice

da ne zapaze ljudi kako postiš,

nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj,

koji vidi u skrovitosti,

uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post