Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

ČETVRTI VAZMENI TJEDAN (1. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 11, 1-18

Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Dočuli apostoli i braća po Judeji da i pogani primiše riječ Božju pa kad Petar uziđe u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati: »Ušao si, dobacivahu, k ljudima neobrezanima i jeo s njima!« Onda započe Petar te im izloži sve po redu: »Molio sam se, reče, u Jopi kadli u zanosu ugledah viđenje: posudu neku poput velika platna uleknuta s četiri okrajka, gdje silazi s neba i dolazi do mene. Zagledah se, promotrih je i vidjeh četveronošce zemaljske, zvijeri i gmazove te ptice nebeske. Začuh i glas koji mi govoraše: ‘Ustaj, Petre! Kolji i jedi!’ Ja odvratih: ‘Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta.’ A glas će s neba po drugi put: ‘Što Bog očisti, ti ne zovi nečistim. To se ponovi do triput, a onda se sve opet povuče na nebo.«

»I odmah se, evo, pred kućom u kojoj bijah pojaviše tri čovjeka poslana iz Cezareje k meni. A Duh mi reče da pođem s njima ništa ne premišljajući. Sa mnom pođoše i ova šestorica braće te uđosmo u kuću toga čovjeka. On nam pripovjedi kako je u svojoj kući vidio anđela koji je stao preda nj i rekao: ‘Pošalji u Jopu i dozovi Šimuna nazvanog Petar; on će ti navijestiti riječi po kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj.’«

»I kad počeh govoriti, siđe na njih Duh Sveti kao ono na nas u početku. Sjetih se tada riječi Gospodnje: ‘Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim’. Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?«

Kad su to čuli, umiriše se te stadoše slaviti Boga govoreći: »Dakle i poganima Bog dade obraćenje na život!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 42, 2-3; 43, 3-4

Pripjev:

Žedna mi je duša Boga živoga.

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!

I pristupit ću k Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!

Evanđelje:

Iv 10,11-18

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ja sam pastir dobri.

Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

Najamnik — koji nije pastir

i nije vlasnik ovaca —

kad vidi vuka gdje dolazi,

ostavlja ovce i bježi,

a vuk ih grabi i razgoni:

najamnik je

i nije mu do ovaca.

Ja sam pastir dobri

i poznajem svoje

i mene poznaju moje,

kao što mene poznaje Otac

i ja poznajem Oca

i život svoj polažem za ovce.

Imam i drugih ovaca,

koje nisu iz ovog ovčinjaka.

I njih treba da dovedem

i glas će moj čuti

i bit će jedno stado,

jedan pastir.

Zbog toga me i ljubi Otac

što polažem život svoj

da ga opet uzmem.

Nitko mi ga ne oduzima,

nego ja ga sam od sebe polažem.

Vlast imam položiti ga,

vlast imam opet uzeti ga.

Tu zapovijed primih od Oca svoga.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post