Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Podali su slavu Bogu koji takvu vlast daje ljudima.

TRINAESTI TJEDAN KROZ GODINU (6. srpnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 22, 1-19

Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju, pa ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.«

Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.

Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka. Abraham onda reče slugama: »Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti k vama.« Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica zajedno. Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: »Oče!« »Evo me, sine!« javi se on. »Evo kremena i drva — opet će sin — ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?« »Bog će već previdjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!« odgovori Abraham. I njih dvojica nastave put zajedno. Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio.

Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svoga sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik.

Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka — reče — niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svojega.« Podiže Abraham oči i pogleda, i gle — za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Onome mjestu Abraham dade ime »Gospodin proviđa«! Zato se danas veli: »Na brdu Gospodnjeg proviđenja.«

Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče:

»Kunem se samim sobom,

izjavljuje Gospodin:

Kad si to učinio

i nisi mu uskratio svog jedinca sina,

uistinu blagoslovit ću te i umnožiti,

umnožit ću tvoje potomstvo

poput zvijezda na nebu

i pijeska na obali morskoj!

A tvoji će potomci osvajati

vrata svojih neprijatelja.

Budući da si poslušao glas moj,

potomstvom će se tvojim blagoslivljati

svi narodi zemlje.«

Zatim se Abraham vrati svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 116, 1-6.8-9

Pripjev:

Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

Ljubim Gospodina, jer čuje
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni
u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke Podzemlja,
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje:
»Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan,
pun je sućuti Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.

On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim
u zemlji živih.

Evanđelje:

Mt 9, 1-8

Podali su slavu Bogu koji takvu vlast daje ljudima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus uđe u lađu, preplovi i dođe u svoj grad. Kad gle, doniješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. Vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetome: »Hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi!«

A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: »Ovaj huli!« Prozrevši njihove misli, reče Isus: »Zašto snujete zlo u srcima? Ta što je lakše reći: ‘Otpuštaju ti se grijesi ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate da je vlastan Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe.« Tada reče uzetomu: Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!«

I on usta te ode kući.

Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima.

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post