Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Pusti je! Neka to izvrši za dan moga ukopa!

VELIKI TJEDAN (25. ožujka 2024.)

Prvo čitanje:

Iz 42,1-7

Vikati neće, glas mu se neće čuti po trgovima (Prva pjesma o Sluzi Gospodnjem).

Čitanje Knjige proroka Izaije

Evo Sluge mojeg koga podupirem,

mog izabranika, miljenika duše moje!

Na njega sam svoga Duha izlio:

on će donijet pravo narodima;

vikati neće, neće bučiti,

glas mu se neće čut po trgovima;

trske napuknute prelomiti neće,

stijenja što tek tinja neće ugasiti;

po istini on će donijet pravo,

neće sustat niti smalaksati,

dok na zemlji ne uspostavi pravo.

Otoci žude za naukom njegovim.

Ovako govori Gospodin, Bog,

koji stvori i razastrije nebesa,

koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje,

koji dade dah narodu na njoj,

i dah bićima što njome hode.

Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah,

čvrsto za ruku te uzeh;

oblikovah te i postavih

za Savez narodu, za svjetlost pucima,

da otvoriš oči slijepima,

da izvedeš sužnja iz zatvora,

iz tamnice one što žive u tami.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 27,1-3.13-14

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Kad navale na me zlotvori
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani,
oni posrću i padaju.

Nek se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

Evanđelje:

Iv 12,1-11

Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.

Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: »Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?« To ne reče zbog toga što mu bijaše do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Nato Isus odvrati: »Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek!«

Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa.

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post