Dobro došli na portal Mreže Riječi

Danas se spominjemo svetog Jošue, vođe Izraelskoga naroda. Jošua je rođen u Egiptu, on je sin Nunov i plemena Efrajimova s imenom Hošea. Jošua je dovršio djelo koje je Mojsije započeo: izveo je Izraelce iz Egipta, vodio ih je kroz pustinju i uveo u Obećanu zemlju. Mojsije je Jošui dao blagoslov polažući ruke na njega.

Jahve se obraća Jošui pozivajući ga na hrabrost i poslušnost te mu daje upute o prelasku Jordana. Prelaskom preko Jordana, Gospodin je učinio Jošuu ‘velikim u očima cijelog Izraela’.

Izraelci prelaze Jordan slično kao i Crveno more jer je Jahve zaustavio vode Jordana dok oni ne prođu. Osvajanje Obećane Zemlje imalo je tri odlučujuće bitke. Prvo se krenulo u osvajanje Kannana, uključujući osvajanje Jerihona i Aja, zatim Izraelci pod vodstvom Jošue osvajaju južnu Palestinu.

Osvajanjem Hasora, glavnom grada sjevernih kraljevstava završava zauzimanje Obećane zemlje pod vodstvom Jošue.

Uspjeh Izraelaca nije ostvaren snagom oružja već Božjom voljom. Jošua u svom prvom govoru  napominje Izraelcima da se ne miješaju s neprijateljima i ne štuju njihove Bogove, nego da se drže Gospodina kao što su to i do tada činili.

U Šekemu je sabrao Izraelova plemena i sazvao starješine, poglavare, suce i službenike kako bi ih potaknuo da služe Gospodinu vjerno i iskreno. Narod mu obećava da će slušati samo Božji glas. Nakon toga Jošua umire u dobi od 110 godina. Pokopan je u Timnat Serahu, u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaša.

Izvor: LaudatoTV

Post Tags
Share Post