Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

PETI VAZMENI TJEDAN (10. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 15, 1-6

Odrediše da uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi nastalog pitanja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.

Oni su, dakle ispraćeni od Crkve prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost. Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovijediše što sve Bog učini po njima.

Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa rekoše: »Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.«

Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u Dom Gospodnji!«

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

Evanđelje:

Iv 15, 1-8

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ja sam istinski trs,

a Otac moj — vinogradar.

Svaku lozu na meni koja ne donosi roda

on siječe,

a svaku koja rod donosi,

čisti

da više roda donese.

Vi ste već očišćeni

po riječi koju sam vam zborio.

Ostanite u meni i ja u vama.

Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe

ako ne ostane na trsu,

tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs,

vi loze.

Tko ostaje u meni i ja u njemu,

taj donosi mnogo roda.

Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.

Ako tko ne ostane u meni,

izbace ga kao lozu

i usahne.

Takve onda skupe i bace u oganj te gore.

Ako ostanete u meni

i riječi moje ostanu u vama,

što god hoćete, ištite

i bit će vam.

Ovime se proslavlja Otac moj:

da donosite mnogo roda

i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post