Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

ČETVRTI VAZMENI TJEDAN (3. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

1Kor 15, 1-8

Gospodin se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Dozivljem vam u pamet

evanđelje koje navijestilh,

koje primiste,

u kome stojite,

po kojem se spasavate,

ako držite što sam vam navijestio;

osim ako uzalud povjerovaste.

Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:

Krist umrije za grijehe naše po Pismima;

bi pokopan

i uskrišen treći dan po Pismima;

ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.

Potom se ukaza braći,

kojih bijaše više od pet stotina zajedno;

većina ih još i sada živi, a neki usnuše.

Zatim se ukaza Jakovu,

onda svim apostolima.

Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Iv 14, 6-14

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Tomi:

»Ja sam Put i Istina i Život:

nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Da ste upoznali mene,

i Oca biste moga upoznali.

Od sada ga i poznajete

i vidjeli ste ga.«

Kaže mu Filip:

»Gospodine, pokaži nam Oca

i dosta nam je!«

Nato će mu Isus:

»Filipe, toliko sam vremena s vama

i još me ne poznaš?«

»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.

Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Ne vjeruješ li

da sam ja u Ocu i Otac u meni?

Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:

Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Vjerujte mi:

ja sam u Ocu i Otac u meni.

Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.

Zaista, zaista, kažem vam:

Tko vjeruje u mene,

činit će djela koja ja činim;

i veća će od njih činiti

jer ja odlazim Ocu.

I što god zaištete u moje ime,

učinit ću,

da se proslavi Otac u Sinu.

Ako me što zaištete u moje ime,

učinit ću.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post