Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Žetve je mnogo, a radnika malo.

XIV. TJEDAN KROZ GODINU (9. srpnja 2024.)

Prvo čitanje:

Hoš 8, 4-7.11-13

Posijali su vjetar, i požet će oluju.

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin:

»Kraljeve su postavljali bez mene,

knezove birali bez znanja moga.

Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire

da budu uništeni.

Odbacih tvoje tele, Samarijo,

na njih se gnjev moj rasplamtio.

Dokle će ostati nečisti

sinovi Izraelovi?

Umjetnik ga je neki načinio,

i ono Bog nije.

Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.

Posijali su vjetar, i požet će oluju;

žito im neće proklijati,

neće brašna dati;

ako ga i dade,

proždrijet će ga tuđinci.

Žrtvenike je umnožio Efrajim,

za grijeh su mu oni poslužili.

Da mu i tisuću zakona svojih napišem,

oni ih smatraju tuđima.

Nek žrtvuju klanice što mi ih prinose,

nek samo jedu meso!

Gospodinu se ne mile.

Odsad će se spominjati bezakonja njihova

i njihove će kazniti grijehe:

u Egipat će se oni vratiti.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 115, 3-10

Pripjev:

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj!

Naš je Bog na nebesima,
sve što mu se svidi, to učini.
Idoli su njihovi srebro i zlato,
ljudskih su ruku djelo.

Usta imaju, a ne govore,
oči imaju, a ne vide.
Uši imaju, a ne čuju,
nos, a ne mirišu.

Ruke imaju, a ne hvataju,
noge imaju, a ne hodaju,
Takvi su i oni koji ih napraviše
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj!
On je štit i pomoćnik njihov.
Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj!
On je štit i pomoćnik njihov.

Evanđelje:

Mt 9, 32-38

Žetve je mnogo, a radnika malo.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Gle, doniješe Isusu njemaka opsjednuta. Pošto Isus izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: »Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu!« A farizeji govorahu: »Po poglavici đavolskome izgoni đavle.«

I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama i propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnikâ malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post