Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ako hoćeš, možeš me očistiti.

DVANAESTI TJEDAN KROZ GODINU (30. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 17, 1.9-10.15-22

Svako muško među vama neka bude obrezano (r. 12). Sara će ti roditi sina.

Čitanje Knjige Postanka

Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Gospodin pa mu reče:

»Ja sam El Šadaj — Bog Svesilni!

Mojim hodi putem i neporočan budi.«

Još reče Bog Abrahamu: »A ti Savez čuvaj moj — ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. A ovo je Savez moj koji ćete čuvati, Savez s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe: Svako muško među vama neka bude obrezano.«

Još reče Bog Abrahamu: »Tvojoj ženi Saraji nije više ime Saraja: Sara će joj ime biti. Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov ću na nju izliti, te će se narodi od nje razviti; kraljevi će narodima od nje poteći.«

Abraham pade ničice pa se nasmija i reče u sebi: »Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar će Sara u devedesetoj poroda imati!«

Abraham reče Bogu: »Neka tvojom milošću Jišmael poživi!« A Bog reče: »Ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime ću sklopiti, Savez vječni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega. I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim ću ga učiniti i silno ga razmnožiti, dvanaest će knezova od njega poteći i u velik će narod izrasti. Ali ću držati svoj Savez s Izakom, koga će ti roditi Sara dogodine u ovo doba.« Kad je završio razgovor s njim, od Abrahama se Bog podiže.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji kao mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se Gospodina boji.
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje:

Mt 8, 1-4

Ako hoćeš, možeš me očistiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.« Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: »Hoću, očisti se!« I odmah se očisti od gube. Kaže mu Isus: »Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post