Dobro došli na portal Mreže Riječi

U suradnji s profesorom fra Domagojem Runjom donosimo razmatranje za sedmu vazmenu nedjelju.

Danas, za razliku od prijašnjih Škola Riječi, ne promišljamo o ulomku iz evanđelja (Mk 16, 15-20) već prvom čitanju iz Djela apostolskih (Dj 1,15 – 17.20a.20c-26). U središtu prvog čitanja nalazi se Petrovo svjedočanstvo i izbor novog apostola – Mateja. Njegov izbor nije svjedočanstvo o Matejevim sposobnostima, već ono predstavlja pouzdanje mlade Crkve u Božju Providnost zbog čega apostoli pri njegovu izboru bacaju kocku. Jesmo li se mi, poput mlade Crkve, spremni prepustiti Božjoj Providnosti ili se grčevito pouzdajemo u svoje snage? Tko je od nas spreman „baciti kocku“ na putu života u službi Evanđelja?

Neka ovaj video – sjeme Božje Riječi za sedmu vazmenu nedjelju – pronađe plodno tlo u vašim srcima.

.

Post Tags
Share Post