Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju.

OSMI VAZMENI TJEDAN (2. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Sir 44. 1. 9-14

Preci naši bijahu ljudi pobožni, i ime im živi za sva pokoljenja.

Čitanje Knjige Sirahove

Opjevajmo slavne muževe,

pretke naše po njihovim pokoljenjima.

A ima ih kojima nema spomena,

iščezoše kao da nikad nisu ni postojali;

sada su kao da ih nikad nije bilo,

tako i djeca njihova za njima.

Ali ovi bijahu ljudi pobožni,

kojih se pravednost ne zaboravlja;

u potomcima njihovim ostade bogata baština

što je oni namriješe.

Djeca im se vjerno drže zavjeta,

i potomstvo njihovo, zbog njih;

dovijeka njihova loza ostaje

i ne briše se dika njihova;

u miru počivaju tijela njihova

i ime živi za sva pokoljenja.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1 – 6a . 9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Mk 11, 11-25

Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe .s dvanaestoricom u Betaniju.

Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ine bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: »Nitko nikada više ne jeo s tebe!« Čuli su to njegovi učenici.

1Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: »Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!«

Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.

Kad su ujutro prolazili mimo ione smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.«

Isus im odvrati: »Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god .zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš ikoji je na nebesima otpusti vaše prijestupke.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post