Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Hvaljen Isus, moja stara bako 

Hvaljen Isus, moja stara bako;

Hvaljen Isus, radenice moja!

Ja u snima često k tebi idem,

kad krunicu molim uspomena.


Sni o tebi po bosiljku mire.

Ja te vidim: čučiš pored trijema

i prebireš vunu za vretena.

Kako si mi, moja stara bako?


Kako si mi, radenice moja

i najbolja veziljo i tkaljo?

Orah šumi. Zdrava će Marija.

Pometena mora bit avlija.


Tvoje ruke uvijek, uvijek, žure.

Nemir snova korake ti sluša:

šušti lišće, u njima je jesen;

u njima je tvoja blaga duša.


Bašča vene otkad tebe nema.

Stazice su zarasle sa dračem,

i cvrčci se javljaju sa plačem

i rosa je suza prolivena. 


Vladimir Kovačić


vreteno (riječ nastala od gl. vrtjeti) drveni štapić zadebljane sredine, obla ili okrugla presjeka i zašiljenih krajeva; nit pri predenju vune (koja je privezana uz preslicu,  namata se na vreteno.  

radenica (dijalekt.) – žena vrsna u svim ženskim poslovima; bogobojazna, mudra i plemenita žena 

avlija (tur: awul, aul, riječ nastala od grč. aulḗ: dvorište; lat. aula: dvorište pred starogrčkom zgradom; pren:. dvor) – 1. dvorište ograđeno višim zidom, 2.  dvorište seoske kuće

bašča (tur: bahçe, baǧçe, riječ nastala od perz. bāǧçe) – 1. vrt, 2.voćnjak 


GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

VRETENO, TKALJA

Premda evanđelja ne daju mnogo podataka o životu Isusove majke, tijekom mnogih stȍljēćā živa je pobožnost očitovana razmišljanjima o Marijinu životu u vremenu i prostoru njezina života, potom u predajama, pjesmama, slikama, legendama, apokrifima i pričama te teološkim zaključivanjima pridonosila motivima koji su se mogli odnositi na Bogorodicu. Tako je nastajala ikonografija mnogih motiva ili atributa pripisivanih Bogorodici. 

Motivi vretena i tkalje nastali su prema apokrifima. 

Motiv vretena nalazi se u apokrifnom Jakovljevu protoevanđelju (2. st.), gdje se Marija prikazuje kao Bogorodica prelja. Riječ je o navještenju: izašavši da vrčem zagrabi vode, Marija začu anđelov pozdrav: „Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom.“ Kako nije vidjela onoga tko govori, zadrhtavši od bojazni. uđe u kuću, odloži vrč i dohvati se purpurne pređe, sjedne i počne presti. Tada se pojavi anđeo u vidljivu liku te prizor navještenja  teče kao u Lukinu evanđelju. Motiv navještenja na zdencu uobičajen je u bizantskoj ikonografiji. 

Motiv tkalje u apokrifnim je tekstovima o djetinjstvu Djevice Marije, nazivom Bogorodica tka purpurni zastor; riječ je o purpurnom zastoru koji će se, u času Isusove smrti, razdrijeti nadvoje. 

O hrvatskom jeziku 

FRAZEMI I NJIHOVO ZNAČENJE

moliti koga (što) – na koljenima preklinjati koga

moliti koga kao Boga – moliti svima snagama, najviše što se može

naći crkvu u kojoj se Boga moli (pogrd.) – činiti suprotno od čega valjana


POSLOVICE     

Udaran zna kako boli, a sirak zna kako se moli. 

I u kominu Boga moli.

Ja te nudim i molim, a kad ne ćeš – ja i volim.

Kad Gospa moli, anđeli šute.

Kad vrag Boga moli, privarit misli.

Tko ne zna moliti, ne može dobiti.

Tko radom tvori, isto k’o da Boga moli.

Tko se voli, taj se i umoli.

Tko se ne umije moliti, neka pođe na more.

Zle je kletve, a dobre molitve.

Vinograd ne ište molitve, nego motike.


Uz razgovor s učenicima

Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pročitajte pjesmu u sebi uočavajući kako je pjesnik sa svih pet osjetila „dozvao“ svoju baku u sjećanje.  

Imenujte što više osjećaja koje pjesnik iskazuje baki. 

Odredite bakin:

1. značaj (karakter) 

2. vrijednosni sustav

3. odnos prema drugima

4. odnos prema prirodi.

U čemu je razlika između upita: Kako si mi? i Kako si? 

Protumačite izraz: krunica uspomena.

Zavičajnim govorom predočite lik svoje bake.

O pjesniku

https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=261

dr. sc. Nada Babić

Share Post