Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.

DVADESET I DRUGI TJEDAN KROZ GODINU (6. rujna 2023.)

Prvo čitanje:

Kol 1, 1-8

Riječ istine doprla je do vas, kao što se proširila po svem svijetu.

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:

Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu.

Milost vam i mir

od Boga, Oca našega!

Zahvaljujemo Bogu, Ocu

Gospodina našega Isusa Krista,

svagda za vas moleći.

Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu

i za ljubav koju gajite prema svima svetima

poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima,

za koju ste već čuli u Riječi istine —

evanđelju koje je do vas doprlo

te plodove nosi i raste,

kao što po svem svijetu,

tako i među vama

od dana kad ste čuli i spoznali

milost Božju po istini,

kako ste naučili od ljubljenog Epafre,

sluge zajedno s nama;

on je, umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,

on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 52, 10-11

Pripjev:

Uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

Ko zelena maslina u Domu Božjemu
uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

Hvalit ću te svagda što si to učinio,
i slavit ću ime tvoje, jer je dobrostivo,
pred licem tvojih pobožnika.

Evanđelje:

Lk 4, 38-44

I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.

O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.

Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče: »I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.« I naučavaše po sinagogama judejskim.

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post