Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Jao vama, slijepi vođe!

DVADESET I PRVI TJEDAN KROZ GODINU (28. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

1Sol 1, 1-5.8b-10

Od idola se obratiste k Bogu da biste iščekivali Sina njegova koga uskrisi.

Početak Prve poslanice svetoga

Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej

Crkvi Solunjanâ

u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu.

Milost vam i mir!

Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas

i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama

spominjući se vaše djelotvorne vjere,

zauzete ljubavi i postojane nade

u Gospodinu našem Isusu Kristu,

pred Bogom i Ocem našim.

Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena,

vašeg izabranja

jer evanđelje naše nije k vama došlo

samo u riječi nego i u snazi,

u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.

Takvi smo, kao što znate,

poradi vas među vama bili.

Vaša se vjera u Boga posvuda tako proširila

te nije potrebno da o tom govorimo.

Svi o nama pripovijedaju:

kako dođosmo k vama,

kako se od idola obratiste k Bogu

da biste služili Bogu živomu i istinskomu

i iščekivali s nebesa Sina njegova

koga uskrisi od mrtvih,

Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Mt 23, 13-22

Jao vama, slijepi vođe!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.«

»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.«

»Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: ‘Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.’ Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Nadalje: ‘Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.’ Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post