Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.

SEDAMNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (1. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

Izl 33, 7-11; 31, 5b-9.28

Gospodin je razgovarao s Mojsijem licem u lice.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije uze Šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga Šator sastanka. Tko bi se god htio, obratiti na Gospodina, pošao bi k Šatoru sastanka koji se nalazio izvan tabora. Kad bi god Mojsije pošao u Šator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj šator i gledao za Mojsijem sve dok bi u Šator ušao. A kad bi Mojsije ušao u Šator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u Šator, dok je Gospodin s Mojsijem razgovarao. Videći kako stup oblaka stoji na ulazu Šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora. Tako bi Gospodin razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jozua, sin Nunov, mlađarac, iz Šatora ne bi micao.

Mojsije zazva Ime: »Jahve!«

Jahve prođe ispred njega te se javi:

»Jahve! Jahve!

Bog milosrdan i milostiv,

spor na srdžbu,

bogat ljubavlju i vjernošću,

iskazuje milost tisućama,

podnosi opačinu, grijeh i prijestup,

ali krivca nekažnjena ne ostavlja,

nego kažnjava opačinu otaca na djeci —

čak na unučadi

do trećega i četvrtog koljena.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

Mojsije ostade ondje s Gospodinom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza — Deset zapovijedi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 103, 6-13

Pripjev:

Milosrdan je i milostiv Gospodin.

Gospodin čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,
Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.

Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.

Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.
Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima što ga se boje.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan
prema onima što ga se boje.

Evanđelje:

Mt 13, 36-43

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će bit i na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«

»Tko ima uši, neka čuje!«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post