Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Katedra svetoga Petra

Prema sv. Mateju, Petar je temelj Crkve. Isus je rekao Petru: ”Ti si Petar – Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno i na nebesima.”


Blagdan Katedre sv. Petra slavio se na današnji dan u Rimu već od 4. st. kao znak jedinstva Crkve sazidane na apostolima. Oltar Katedre (sjedište) sv. Petra nalazi se u bazilici sv. Petra kao vrhunsko umjetničko djelo slavnog Berninija, zvan i Berninijeva Slava te simbolizira nastavak linije apostolskog nasljeđa od svetog Petra do današnjeg Pape, a tu su izlagale i slike novoproglašenih svetaca.

Simboli koji obilježavaju sv. Petra jesu “ključevi” koji označuju vlasti, koju je Petar primio od Isusa i “stijena” koja ističe solidnost i čvrstoću zdanja kojemu je Krist Glava, a vodi ju Duh Sveti. Petar je Kristov zamjenik (vikar), kao što je i svaki rimski biskup, nasljednik sv. Petra i vikar Kristov na zemlji.

Već od ranih kršćanskih vremena, nakon tjelesnih ostataka sv. Petra najviše se štovala njegova katedra kao simbol učiteljske vlasti. Katedra koja je sačuvana do danas, prema velikom arheologu De Rossiju, sastavljena je od triju dijelova. Jedan potječe iz doba od 9. do 11. stoljeća, drugi od bjelokosti iz 5. do 6. stoljeća, dok se treći, najstariji, pripisuje razdoblju apostolskih vremena. Tako možemo reći da svetkovina Katedre sv. Petra, 22. veljače, nosi korijene čak iz 1. stoljeća, a tada se taj dan slavio sveti Petar kao zaštitnik kršćana.

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post