Dobro došli na portal Mreže Riječi

Molitve sv. Franje

Ne drijemaj, Bože. Dođi i

igraj se u mojoj radosti,

dok s pticama cvrkućem

i vuka, brata svoga, učim

pjevati. Lȕda sam, kažu, i

nikog nema u mojoj čami.

Jer prazne ruke, umjesto na

molitvu, oko nježnih breza

sklapam. Grlim vjetar i

prizivam te, o Bože. Ne daj

mi mudrost njihovu. Hoću

mudrost dječaka, krila ptice i

lakoću leptira. Ne drijemaj,

Bože. Dođi tiho, sâm. Neka

te nitko ne vidi. Nek ludost

moja slavi ovo proljeće,

rosnu kap i sunca svijetli

trak. I daj da budem sitan

i nevidljiv kao s daškom

vjetra zalutali trun.

čama  (prasl.*čьma ) – potištenost, tjeskoba, učmalost, bezvoljnost, beznadnost, čamotinja, duhovna nemoć i sl.

GRAĐA ZA VJEROUČITELJE

O pojmovima

PTICA

Među svim živim bićima, jedino ptice, lete i lebde u najvišim visinama, stoga im različiti uljudbeni krugovi daju različito značenje. Sam obris ptice u letu, bez prepoznatljivosti o kojoj je vrsti ptice riječ, bio je simbolom duhovnoga ili višega svijeta, oprječan tvarnomu ili nižemu svijetu čiji je simbol zmija. Zato su ptice smatrane znakom za viša stanja bića, posrednicama između bogova i ljudi, znakom naklonosti bogova, simbolom duše itd.  U kršćanskoj ikonografiji neke ptice imaju prepoznatljivu simboliku, primjerice golubica (simbol čistoće i mira), pelikan ili nesit (prema legendi pelikan, probijajući sebi grudi, hrani svoje ptiće krvlju, a ta je ptica postala simbolom Kristove žrtve na križu), orao (općenito – simbol uskrsnuća i Krista; u širem smislu – pravednici), pijetao (znak budnosti i pripravnosti; uz sv. Petra – podsjeća  na izdaju, ali i na kajanja), paun (zbog raskošnih i sjajnih repnih pera,  postao je slika besmrtnosti; a „tisućama očiju“ na repnom perju katkad predstavlja Crkvu koja sve vidi – „svevidjelicu“), vrabac (među najmanjim i najneuglednijim pticama, smatran je znakom zapostavljenih i priprostih ljudi nad kojima bdije Bog; usp. Mt 6, 25-34).

O hrvatskom jeziku

  • Frazemi i njihovo značenje

(biti, živjeti) kao ptica nebeska – živjeti s povjerenjem u dobro; ne brinuti se odveć

druge bi (komu) ptice danas pjevale – promijeni li neko stanje, i neki ljudi bi se promijenili

jesti kao ptica jesti malo i često

noćna ptica – tko što radi noću: zabavlja se; tajnovita osoba

živjeti kao ptica na grani – biti slobodan, biti svoj na svome

rijetka ptica – osoba koja se rijetko viđa; neobična ili čudna osoba

  • Poslovice

Svaka ptica svomu jatu leti.

Bolje s pticama po gori neg’ s mišima po tamnici.

Božić je Božić: slavi ga i ptica u gori i riba u vodi.

Čaplja učila svaku pticu da pliva, a sama se udušila.

Da nije gladi, ne bi se ptica u zamku uhvatila.

Blagu se danu i ptice u gori vesele.

Gdje ptica ptice jede, tu jata nije.

Hitra se ptica za obje noge hvata.

Ako je ptica, krila imade.

Ptica izvan svoga jata lasno pogine.

Uz razgovor s učenicima

  • Poticaj za iskazivanje osjećaja i stavova

Pročitajte pjesmu naglas, onako kako mislite da bi Franjo govorio. Naglas pročitajte onaj stih koji najdublje ili najosobnije doživljavate. Ponovite bez čitanja ili gledanja teksta i napišite dvije-tri rečenice o svojem doživljaju stiha ili cijele pjesme.

Iz pjesme izdvojite stihove u kojima se očituje:

  1.  Franjina bliskost s Bogom
  2.  kako Franjo doživljava sebe samoga
  3.  što bi Franjo htio
  4.  da Franjo voli stvoreni svijet.

Po čemu se osjećate nalik Franji? Koju biste njegovu osobinu voljeli imati?

Pronađite poveznice Ivankovićeve pjesme s ulomkom iz Mudrih izreka  (Izr. 6, 4s)

Ne daj sna svojim očima

ni drijema svojim vjeđama;

otmi se kao gazela iz mreže

i kao ptica iz ruku ptičaru.

O pjesniku

Željko Ivanković

http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/zeljko-ivankovic

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28178

Share Post