Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski.

III. VAZMENA NEDJELJA (16. travnja 2024.)

Prvo čitanje:

Dj 7, 51 – 8,1a

Gospodine Isuse, primi duh moj!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane govoraše Stjepan narodu, starješinama i pismoznancima: »Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđeoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste držali.«

Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.

Savao je pristao da se Stjepan smakne.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 31, 3c-4.6.7b 8a.17.21ab

Pripjev:

U tvoje ruke Gospodine, predajem duh svoj.

Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
U Gospodina ja se uzdam,
radosno ću klicat tvojoj milosti.


Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.

Evanđelje:

Iv 6, 30-35

Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: »Nahrani ih kruhom nebeskim.«

Reče im Isus:

»Zaista, zaista, kažem vam:

nije vam Mojsije dao kruh s neba,

nego Otac moj daje vam kruh s neba,

kruh istinski;

jer kruh je Božji

Onaj koji silazi s neba

i daje život svijetu.«

Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus:

»Ja sam kruh života.

Tko dolazi k meni,

neće ogladnjeti;

tko vjeruje u mene,

neće ožednjeti nikada.«

Riječ Gospodnja.


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post