Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

PETI VAZMENI TJEDAN (11. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 15, 7-21

Smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Nakon duge raspre ustade Petar i reče apostolima i starješinama: »Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju. I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca. Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojega ni oci naši ni mi nismo mogli nositi? Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodnjoj spašeni, baš kao i oni.«

Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovijedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.

Kad oni ušutješe, progovori Jakov: »Poslušajte me, braćo! Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu. S time su u skladu riječi Proroka. Ovako je doista pisano:

Nakon toga vratit ću se

i opet podići pali šator Davidov,

iz ruševina ga podići,

opet ga sazidati

da preostali ljudi potraže Gospodina

i svi pogani na koje je zazvano ime moje,

govori Gospodin,

koji to obznanjuje odvijeka.

Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu, nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-3.10

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Evanđelje:

Iv 15, 9-11

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene

tako sam i ja ljubio vas;

ostanite u mojoj ljubavi.

Budete li čuvali moje zapovijedi,

ostat ćete u mojoj ljubavi;

kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga

te ostajem u ljubavi njegovoj.

To sam vam govorio

da moja radost bude u vama

i da vaša radost bude potpuna.«

Riječ Gospodnja.

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post