Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Papa potvrdio “Vis estis lux mundi”, postupak protiv zlostavljanja

Nakon gotovo četiri godine probnoga vremena objavljena je ažurirana verzija pravila za sprječavanje i suzbijanje seksualnoga zlostavljanja maloljetnika i ranjivih odraslih osoba. Najznačajnija je novost proširenje normi o odgovornosti biskupa i redovničkih poglavara i na vjernike laike, voditelje međunarodnih udruga vjernika priznatih od Svete Stolice. Novi je tekst usklađen s ostalim normativnim reformama uvedenima od 2019. do danas


Nakon gotovo četiri godine probnoga vremena, nakon savjetovanja s biskupima i dikasterijima Rimske kurije, papa Franjo je definitivno objavio postupke za sprječavanje i suzbijanje pojave seksualnoga zlostavljanja u Katoličkoj Crkvi. Danas je objavljena nova verzija motuproprija „Vos estis lux mundi“, koja stupa na snagu 30. travnja i ukida prethodnu iz svibnja 2019. godine, te potvrđuje volju da se nastavi s borbom protiv tih zločina.

Najznačajnija novost uvedena u novu verziju dokumenta odnosi se na „Naslov II.“ s odredbama koje se odnose na odgovornost biskupa, redovničkih poglavara i klerika koji su zaduženi za vođenje neke partikularne Crkve ili prelature. Dodana je, naime, i odgovornost „vjernika laika koji jesu ili su bili voditelji međunarodnih udruga vjernika priznatih ili ustanovljenih od strane Apostolske Stolice, za djela počinjena“ dok su bili na toj dužnosti.

Uvedene su brojne druge izmjene kako bi se tekst postupaka protiv zlostavljanja uskladio s drugim normativnim reformama uvedenima od 2019. godine do danas, posebno s revizijom motuproprija „Sacramentorum sanctitatis tutela“ (pravila izmijenjena 2021. godine); zatim s izmjenama VI. knjige Zakonika kanonskoga prava (reforma 2021.) i s novom Konstitucijom o Rimskoj kuriji, „Praedicate Evangelium“ (objavljena 2022.).

Među njima je, primjerice, ona koja se odnosi na „ranjive“ odrasle osobe. Dok se prije govorilo o „spolnim odnosima s maloljetnikom ili s ranjivom osobom“, u novoj se verziji govori o „zločinu protiv VI. zapovijedi Dekaloga počinjenom s maloljetnom osobom ili s osobom koja se obično nesavršeno služi razumom ili s ranjivom odraslom osobom“. Druga se izmjena odnosi na zaštitu onih koji prijavljuju navodno zlostavljanje. Dok je prije bilo navedeno da se osobi koja prijavljuje ne može nametnuti nikakva obveza šutnje, sada se dodaje da tu zaštitu valja proširiti, osim na one koji prijavljuju, također na „osobu koja tvrdi da je povrijeđena i na svjedoke“. Osnažen je također dio u kojemu se traži očuvanje „legitimne zaštite dobroga ugleda i privatne sfere svih uključenih osoba“, kao i pretpostavka nevinosti onih koji su pod istragom dok se čeka provjera njihove odgovornosti.

U novoj verziji motuproprija „Vos estis lux mundi“ također je određeno da biskupije i eparhije trebaju imati „tijela i urede“ – u starom se tekstu govorilo općenito o „stabilnim sustavima“ – lako dostupnima javnosti kako bi se primale prijave o zlostavljanju. Također je precizirano da je vođenje istrage zadaća mjesnoga biskupa gdje su se prijavljeni događaji navodno dogodili.

Podsjetimo, postupci uvedeni 2019. godine točno određuju kako se ponašati u odnosu na prijavu slučaja zlostavljanja i jamče da su biskupi i redovnički poglavari – sada i laici na čelu međunarodnih udruga – odgovorni za svoj rad i dužni su, prema opće utvrđenoj pravnoj odredbi, prijaviti zlostavljanja kojih su postali svjesni.  

Dokument je obuhvaćao, te i dalje obuhvaća, ne samo uznemiravanje i nasilje nad maloljetnicima i ranjivim odraslim osobama, nego se odnosi i na seksualno nasilje i uznemiravanje potaknuto zloporabom ovlasti. Ta obveza stoga uključuje i svaki slučaj nasilja nad redovnicama od strane klerika, kao i slučajeve uznemiravanja sjemeništaraca ili punoljetnih novaka.

Post Tags
Share Post