Dobro došli na portal Mreže Riječi
Home2023ožujak

ožujak 2023

Pristup Ustvari, što me dovelo k tebi? Tek znatiželja? Potraga? Muka? Je li to kušam pristupit k sebi? Ili me tvoja privukla ruka? I. Sa strane gledam kako još sude zajedno s tobom poštene ljude. Nesvjestan da sam i sam u redu da i mene na taj sud privedu. II. Dok teret strašan pada na pleća, ćutim

Predstavljanje apostolskog nagovora pape sv. Pavla VI. o evangelizaciji Zadatak ovoga rada jest predstaviti apostolski nagovor o evangelizaciji u suvremenom svijetu Evangelii nuntiandi, sv. Pavla VI. U prvom dijelu predstaviti ću nagovor sadržajno, a potom dati osvrt na pojedino poglavlje. Nagovor se sastoji od sedam poglavlja uz