Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.

DVANAESTI TJEDAN KROZ GODINU (28. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Post 15, 1-12.17-18

Povjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravednost (Rim 4, 3b), i Gospodin sklopi Savez s njime.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju:

»Ne boj se, Abrame,

ja sam ti zaštita;

a nagrada tvoja

bit će vrlo velika!«

Abram odgovori: »Gospodine moj, Gospodine, čemu mi tvoji darovi, kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva — nastavi Abram — jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.« Ali eto opet riječi Gospodnje: »Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.«

Bog izvede Abrama i reče:

»Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj,

ako ih možeš prebrojiti.«

A onda doda:

»Toliko će biti tvoje potomstvo.«

Povjerova Abram Gospodinu,

i uračuna mu se u pravednost.

I reče mu Gospodin:

»Ja sam Gospodin

koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga

da ti predam ovu zemlju u posjed.«

Abram upita:

»Gospodine moj,

po čemu ću razaznati da ću je zaposjesti?«

Odgovori mu:

»Prinesi mi junicu od tri godine,

kozu od tri godine,

ovna od tri godine,

jednu grlicu i jednoga golubića.«

Sve mu to Abram donese i rasiječe na pole,

i metnu sve pole jednu prema drugoj;

ptica nije rasijecao.

Ptice grabežljivice obarale se na leševe,

ali ih je Abram rastjerivao.

Kad je sunce bilo pri zalazu,

pade Abram u dubok san,

i obuze ga jeza, mrak velik.

Kad je sunce zašlo, i pao gust mrak,

pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja,

te prođu između onih dijelova.

Toga je dana Gospodin sklopio Savez

s Abramom rekavši:

»Potomstvu tvome dajem zemlju ovu

od Rijeke egipatske

do Velike rijeke, rijeke Eufrata.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 1-4.6-9

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju daje tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

Evanđelje:

Mt 7, 15-20

Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuvajte se lažnih proroka

koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,

a iznutra su vuci grabežljivi.

Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.

Bere li se s trnja grožđe

ili s bodljike smokve?

Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,

a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.

Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova

niti nevaljalo stablo dobrih plodova.

Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom

siječe se i u oganj baca.

Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post