Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

SEDAMNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (2. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

Izl 34, 29-35

Kad su vidjeli Mojsijevo lice, ne usudiše se pristupiti.

Čitanje Knjige Izlaska

Mojsije siđe sa Sinajskog brda. Silazeći s brda nosio je u rukama ploče Svjedočanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Gospodinom, izbija svjetlost. Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli Mojsija, a ono svjetlost izbija iz njegova lica, ne usudiše se k njemu pristupiti. Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dođoše Aron i sve starješine zajednice. I Mojsije razgovaraše s njima. Poslije k njemu dođoše i svi Izraelci pa im on priopći sve što mu je naložio Gospodin na Sinajskom brdu. Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica prijevjes. Kad bi god Mojsije ulazio pred Gospodina da s njim razgovara, prijevjes bi skinuo dok opet ne bi izišao. Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naređeno, Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao prijevjes preko lica dok ne uđe da s Gospodinom govori.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 99, 5-7.9

Pripjev:

Svet si, Gospodine, Bože naš!

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo;
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.

Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Evanđelje:

Mt 13, 44-46

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«

»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post