Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Sinovi ste ubojica prorokâ.

DVADESET I PRVI TJEDAN KROZ GODINU (30. kolovoza 2023.)

Prvo čitanje:

1Sol 2, 9-13

Navješćivali smo vam evanđelje i radili noću i danju.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Sjećate se, braćo, našega truda i napora.

Propovijedali smo vam evanđelje Božje

i radili noću i danju

da ne bismo opteretili koga od vas.

Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto,

pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima.

Kao što znate, svakoga smo od vas,

kao otac svoju djecu,

poticali, sokolili i zaklinjali

da živite dostojno Boga

koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu.

Zato eto i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu

što ste, kad od nas primiste Riječ poruke Božje,

primili ne riječ ljudsku,

nego kakva uistinu jest, riječ Božju

koja i djeluje u vama, vjernicima.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 139, 7-12b

Pripjev:

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ!

Kamo da idem od duha tvojega,
i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si,
ako u Podzemlje legnem, i ondje si.

Uzmem li krila zorina
pa se naselim moru na kraj,
i ondje bi me ruka tvoja vodila,
desnica bi me tvoja držala.

Reknem li: »Nek me barem tmine zakriju,
i nek me noć umjesto svjetla okruži!«
Ni tmina tebi neće biti tamna:
noć sjaji kao dan.

Evanđelje:

Mt 23, 27-32

Sinovi ste ubojica proroka.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.«

»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima te govorite: ‘Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke.’ Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih!«

Riječ Gospodnja


Izvor: HILP

Post Tags
Share Post