Dobro došli na portal Mreže Riječi

Prezbiter, karmelićanin, mučenik.


Rođen je 1185. godine u Jeruzalemu kao Židov. Kad su mu roditelji postali kršćani, krstili su i dva svoja sina blizanca, Anđela i njegova brata.

Nakon smrti roditelja oba brata stupiše u karmelski red na brdu Karmelu. Kad je Anđeo zaređen za svećenika, propovijeda po Palestini. Zatim ga poglavari šalju u Rim sa svrhom kako bi od pape Honorija III. tražio potvrdu Regule koju je za redovnike s Karmela sastavio sveti Brckardo. Dobivši traženu potvrdu, odlazi na Siciliju kao propovjednik. Tada su se na Siciliji proširili patareni. Anđeo se svojim propovijedanjem njima ubrzo zamjerio, navlastito bahatom plemiću Berengariju koji je živio sablažnjivo.

Njihova mržnja na Anđela došla je do vrhunca u Likati, u crkvi svetoga Filipa i Jakova, gdje ga napadoše dok je u slavlju svete Mise propovijedao i bodežom zadaše mu pet rana. Od zadobivenih rana umro je 4 dana kasnije, 5. svibnja 1255.

Štovanje mu se počelo širiti, a potvrdio ga je papa Pio II.

Svetog Anđela karmelićani štuju posebno na Siciliji i u Italiji. U Likati mu je podignuta crkva gdje mu i tijelo počiva.

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post