Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Sveti Ivan I., papa

Ivan je želio imati dobre odnose s bizantskim carom Justinom, što nije dobro gledao istočno-gotski kralj Teodorik s prijestolnicom u Raveni. Papa će završiti mučeničkom smrću upravo radi toga svog stava.


Rođen je u Toskani. Na Petrovu Stolicu stupio je 523. godine naslijedivši papu Hormizda. Ivan je želio imati dobre odnose s bizantskim carom Justinom, što nije dobro gledao istočno-gotski kralj Teodorik s prijestolnicom u Raveni. Papa će završiti mučeničkom smrću upravo radi toga svog stava.

Car Justin je htio potpuno iskorijeniti arijance iz svog carstva. Odu­zeo im je sve crkve. Jedini uvjet da im ih opet vrati bio je prijelaz u potpuno zajedništvo s Katoličkom Crkvom. Kralj Teodorik, smatrajući se zaštitnikom arijanaca, pozove u Ravenu papu Ivana I., i prisili ga neka pođe u Ca­rigrad posredovati kod samog cara. S papom su pošli senatori, neki biskupi, među kojima i ravenski.

Papa je u Carigradu na Božić primljen s najvećim počastima. Bi­zantski kler i puk postupali su s njim kao s pravim nasljednikom svetoga Petra, te su se radovali što se među njima nalazi rimski biskup. Ivan I., ostaje dugo u Carigradu. Bogoslužje je svečano imao na latinskom jeziku u crkvi svete Sofije. Car Justin je htio neka ga papa po drugi put okruni carskom krunom. Zauzvrat mu je obećao kako će arijancima vra­titi njihove crkve.

Vrativši se u Ravenu, Teodorik nije bio zadovoljan s rezultatom papina poslanstva. Zato Ivana zatvori u tamnicu u kojoj je ubrzo i umro, i to od gladi. Bilo je to 18. svibnja 526. go­dine. Sprovod je bio veličanstven. Čak su se i neka čudesa dogodila tom prigodom. Četiri godine kasnije prenesen je u Rim, gdje je sahranjen u predvorju bazilike svetoga Petra. Postavljen mu je i mramorni natpis na latinskom jeziku, koji na hrvatskom glasi: ”Gospodnji vrhovni svećenik, koji pade kao Kristova žrtva.”

Pontifikat Ivana I., trajao je kratko (523.-526). Ipak je papa učinio nekoliko velikih stvari od kojih spominjemo slijedeće: ob­novio je rimske bazilike; Domitilino groblje na Ardentinskoj cesti i Komodilino groblje na Ostijskoj cesti; uveo je novo brojenje godina po Kristu kako je sastavio monah Dionizije Mali; odredio je slavljenje Uskrsa prema složenom računanju uskrsnog ciklusa, čega se još i danas držimo; postavio je temelje liturgijskom pjevanju koje je po njegovu nasljedniku nazvano ”gregorijansko”; on je ujedno i prvi papa koji je putovao izvan Italije.

Svaki je papa imao nešto svoje posebno: neki znanje, neki svetost, jedni smisao za umjetnost, drugi sklonost prema Caritasu, miru, lju­bavi … No, svaki je imao, i imat će, Petrovu vjeru, koje se ne može odreći, pa makar ga to stajalo života.

Izvor: Laudato

Post Tags
Share Post