Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Ova je sirota udovica ubacila više od svih.

DEVETI TJEDAN KROZ GODINU (10. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

Tob 12, 1.5-15.20

Ja se vraćam onome koji me poslao, a vi blagoslivljajte Boga.

Čitanje Knjige o Tobiji

U one dane: Tobija pozva sina svoga Tobiju pa će mu: »Što bismo dali ovom svetom čovjeku koji je došao s tobom?«

I otac i sin pozovu anđela nasamo te ga stanu moliti da se udostoji primiti polovicu svega što doniješe.

Nato će im on skrovito:

»Blagoslivljajte Boga nebeskoga

i hvalite ga pred svima živima

što vam je iskazao svoje milosrđe!

Doista, lijepo je čuvati tajnu kraljevu,

ali je časno otkrivati i razglašavati djela Božja.

Dobra je molitva s postom i milostinjom

većma no sabirali zlato u riznice.

Jer, milostinja oslobađa od smrti,

ona čisti od svakoga grijeha,

i po njoj se nalazi milosrđe i vječni život.

A koji čine grijeh i bezakonje,

dušmani su sami sebi.

Obznanjujem vam, dakle, istinu

i ne krijem vam tajne besjede.

Kad si sa suzama molio i pokapao mrtve,

kad si objed ostavljao

i krio ih danju u svojoj kući,

a noću pokapao,

ja sam prikazivao tvoju molitvu Gospodinu.

I kako si bio mio Bogu,

trebalo je da te iskušenje iskuša.

Sada evo, Gospodin me poslao da izliječim tebe

i Saru, ženu tvog sina, oslobodim od zloduha.

Ja sam Rafael anđeo,

jedan od sedmorice što stojimo pred Gospodinom.

Vrijeme je, dakle, da se vratini onome

koji me poslao;

a vi blagoslivljajte Boga

i razglašujte sva čudesa njegova!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Tob 13, 2.6-8

Pripjev:

Velik si, Gospodine, uvijeke!

Blagoslovljen Bog, koji živi uvijeke,
i njegovo kraljevstvo!
Jer on kažnjava i prašta,
dovodi u Podzemlje i odande izvodi,
i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

Obratite se k njemu svim srcem svojim
i svom dušom svojom,
da činite pred njim istinu,
i on će se okrenuti k vama,
i neće sakrivati lica svoga od vas.

Gledajte što učini s vama,
na sva ga usta slavite i hvalite,
blagoslivljajte Gospoda pravde
i uzvisujte kralja vjekova.

Ja ga u zemlji progonstva hvalim
i očitujem njegovu moć i veličinu grešnom narodu.
Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim.
Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas
i milost vam iskazati!

Evanđelje:

Mk 12, 38-44

Ova je sirota udovica ubacila više od svih.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«

Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post