Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima.

ČETVRTI VAZMENI TJEDAN (4. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 13, 13-25

Iz Davidova potomstva izvede Bog Spasitelja, Isusa.

Čitanje Djela apostolskih

Pošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu pamfilijsku. Ivan ih napusti te se vrati u Jeruzalem. Oni pak krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. Nakon čitanja Zakona i Proroka poslaše nadstojnici sinagoge k njima: »Braćo, rekoše, ima li u vas koja riječ utjehe za narod, govorite!«

Nato usta Pavao, dadne rukom znak i reče: »Izraelci i vi koji se Boga bojite, čujte! Bog naroda ovoga, Izraela, izabra oce naše i narod uzdiže za boravka u zemlji egipatskoj te ga ispruženom rukom izvede iz nje. Oko četrdeset ga je godina na rukama nosio u pustinji pa pošto zatre sedam naroda u zemlji kanaanskoj, ubaštini ga u zemlji njihovoj za kakve četiri stotine i pedeset godina. Nakon toga dade im suce — do Samuela proroka. Onda zaiskaše kralja pa im Bog za četrdeset godina dade Saula, sina Kiševa, iz plemena Benjaminova. Pošto svrgnu njega, podiže im za kralja Davida za kojega posvjedoči: Nađoh Davida, sina Jišajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje. Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: ‘Nisam ja onaj za koga me vi držite. Nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 89, 2-3.21-22.25.27

Pripjev:

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Nađoh Davida, slugu svoga,
svetim ga svojim uljem pomazah,
da ruka moja svagda ostane s njime
i moja mišica da ga krijepi.

Vjernost moja i dobrota bit će s njime,
i u mome imenu rast će mu snaga.
On će me zvati: »Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.«

Evanđelje:

Iv 13, 16-20

Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Isus opra noge učenicima, reče im:

»Zaista, zaista, kažem vam:

nije sluga veći od gospodara

niti poslanik od onoga koji ga posla.

Ako to znate, blago vama

budete li tako i činili!«

»Ne govorim o svima vama!

Ja znam koje izabrah!

Ali — neka se ispuni Pismo:

Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže.

Već vam sada kažem,

prije negoli se dogodi,

da kad se dogodi

vjerujete da Ja jesam.

Zaista, zaista, kažem vam:

Tko primi onoga kojega ja šaljem,

mene prima.

A tko mene primi,

prima onoga koji je mene poslao.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post