Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

DESETI TJEDAN KROZ GODINU (15. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

2Kor 3, 4-11

On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi iza poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje. Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li će slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 99, 5-9

Pripjev:

Prvo čitanje:

2Kor 3, 15–4, 1.3-6

Bog zasvijetli u srcima našim da nam zasvijetli spoznanje slave Božje.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce sinovima Izraelovim. Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes. Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku — iz slave u slavu.

Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšemo. Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju; u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja. Jer ne propovijedamo sami sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa. Ta Bog koji reče: Neka iz tame svjetlost zasine!, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 9ab-14

Pripjev:

Slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:

Mt 5, 20-26

Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne bude li pravednost vaša

veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,

ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima:

Ne ubij!

Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.

A ja vam kažem:

Svaki koji se srdi na brata svoga

bit će podvrgnut sudu.

Ako tko bratu rekne: ‘Glupane!’,

bit će podvrgnut Vijeću.

Ako tko reče: ‘Luđače!’,

bit će podvrgnut ognju paklenomu.

Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik

pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,

ostavi dar ondje pred žrtvenikom,

idi i najprije se izmiri s bratom,

a onda dođi i prinesi dar.

Nagodi se brzo s protivnikom

dok si još s njim na putu,

da te protivnik ne preda sucu,

a sudac tamničaru,

pa da te ne bace u tamnicu.

Zaista, kažem ti,

nećeš izići odande

dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post