Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

ŠESNAESTI TJEDAN KROZ GODINU (27. srpnja 2023.)

Prvo čitanje:

Izl 19, 1-2.9-11.16-20b

Sići će Gospodin na brdo Sinaj naočigled svega puka.

Čitanje Knjige Izlaska

Trećeg mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske, istoga dana, stignu Izraelci u Sinajsku pustinju. Idući od Refidima, dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom.

Nato Gospodin reče Mojsiju: »Ja ću, evo, doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad budem s tobom govorio, i da ti zauvijek vjeruje.« Onda je Mojsije prenio Gospodinu odgovor naroda.

Tada reče Gospodin Mojsiju: »Pođi k narodu i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću; neka bude spreman prekosutra, jer će prekosutra sići Gospodin na brdo Sinaj naočigled svega puka.«

A prekosutra, u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevnuše, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa trublja, zadrhta sav puk, koji bijaše u taboru. Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Stadoše na podnožju brda. Brdo Sinaj zavilo se u dim, jer je Gospodin u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo. Zvuk trublje bivao je sve jači. Mojsije je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao. Gospodin siđe na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Gospodin Mojsija na vrhunac brda.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Dn 3, 52-56

Pripjev:

Hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših,

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,

Blagoslovljen budi na prijestolje kraljevstva svoga,

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima,

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom,

Evanđelje:

Mt 13, 10-17

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.«

»Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori:

Slušat ćete, slušati — i nećete razumjeti;

gledat ćete, gledati — i nećete vidjeti!

Jer usalilo se srce naroda ovog:

uši začepiše,

oči zatvoriše

da očima ne vide,

ušima ne čuju,

srcem ne razumiju,

te se ne obrate,

pa ih izliječim.«

»A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post