Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

PETI VAZMENI TJEDAN (13. svibnja 2023.)

Prvo čitanje:

Dj 16, 1-10

Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stiže Pavao u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.

I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.

Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.

Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-3.5

Pripjev:

Kliči, Gospodinu, sva zemljo!

Kliči, Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Iv 15, 18-21

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako vas svijet mrzi,

znajte da je mene mrzio prije nego vas.

Kad biste bili od svijeta,

svijet bi svoje ljubio;

no budući da niste od svijeta,

nego sam vas ja izabrao iz svijeta,

zbog toga vas svijet mrzi.

Sjećajte se riječi koju vam rekoh:

‘Nije sluga veći od gospodara.’

Ako su mene progonili,

i vas će progoniti;

ako su moju riječ čuvali,

i vašu će čuvati.

A sve će to poduzimati protiv vas

poradi imena moga

jer ne znaju onoga koji mene posla.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post