Dobro došli na portal Mreže Riječi
 

Vi ste svjetlost svijeta.

DESETI TJEDAN KROZ GODINU (13. lipnja 2023.)

Prvo čitanje:

2Kor 1, 18-22

Isus nije bio »Da!« i »Ne!«, nego u njemu bijaše »Da!«

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Bog je svjedok:

naša riječ vama nije »Da!« i »Ne!«

jer Sin Božji, Isus Krist,

koga mi — ja i Silvan i Timotej —

vama navijestismo

nije bio »Da!« i »Ne!«,

nego u njemu bijaše »Da!«.

Doista, sva obećanja Božja u njemu su »Da!«.

I stoga po njemu i naš »Amen!« Bogu na slavu!

A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista;

on nas i pomaza,

on nas i zapečati

i u srca naša dade zalog — Duha.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 129-133.135

Pripjev:

Licem svojim obasjaj slugu svoga, Gospodine!

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.

Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji,
jer čeznem za zapovijedima tvojim.

Obrati se k meni i milostiv mi budi
kao onima koji ljube ime tvoje.
Korake mi upravljaj po svom obećanju,
da nikakva opačina ne ovlada mnome.

Licem svojim obasjaj slugu svoga
i nauči me pravilima svojim!

Evanđelje:

Mt 5, 13-16

Vi ste svjetlost svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:

»Vi ste sol zemlje.

Ali ako sol obljutavi,

čime će se ona osoliti?

Nije više ni za što,

nego da se baci van

i da ljudi po njoj gaze.

Vi ste svjetlost svijeta.

Ne može se sakriti grad

što leži na gori.

Niti se užiže svjetiljka

da se stavi pod sud,

nego na svijećnjak

da svijetli svima u kući.

Tako neka svijetli vaša svjetlost

pred ljudima

da vide vaša dobra djela

i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

Post Tags
Share Post